Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@fusz.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Konzili Edit

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila
polonkaiattila@fusz.hu

ELNÖKSÉG:
fuszelnokseg@gmail.com

Navigáció

Rovatvezetők

Rovatvezetők:

Frigyesy Ágnes 
  Erdély
Albert Barbara
  sport
Gyöngyösi Zsuzsanna
  Délvidék, életmód, lapszél
Lengyel János
Szemere Judit

  Kárpátalja
Dr. Virág Ildikó
  egészség

Kapcsolat:

   Elnök - Főszerkesztő:
elnok@fusz.hu
   Elnökség:
fuszelnokseg@gmail.com
   Weboldal működés:
polonkaiattila@fusz.hu

 

Működéssel kapcsolatos dokumentumok bejelentkezés után olvashatók

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Jelenlegi hely

Az ukrajnai magyar szervezetek nyilatkozata az „Ukrajna állami etno-nacionális politikájának koncepciója” c. tervezettel kapcsolatban

A kárpátaljai magyar szervezetek aggodalmukat fejezik ki a készülő tervezettel kapcsolatban.

A tervezet kidolgozása céljából életre hívott bizottságban a nemzetiségek képviselői nem kaptak helyet, ami azt vetíti előre, hogy ismét a nemzetiségek képviselőinek érdemi bevonása nélkül akarnak a létüket alapvetően befolyásoló döntéseket hozni.

A dokumentum kívül helyezi magát az ország alkotmányos, nemzetközi-jogi és egyéb jogszabályi keretein, s úgy érvel, hogy erre az ukrán nemzet sokéves szovjet elnyomása nyújt morális alapot, miközben a nemzetiségi kisebbségek helyzetének tárgyalásánál ugyanezt már nem kívánja figyelembe venni.

A tervezet Ukrajna állampolgárait négy kategóriába sorolja, amelyek között a magyarok, románok, lengyelek, szlovákok stb. mintegy harmadrendű állampolgárokként, e hierarchia majd legalacsonyabb szintjén állnak. Államalkotó népnek csupán az ukrán etnikumot tekinti.

A szövegben szereplő integráció kifejezés valójában az ukrán etnikumba történő asszimilációt takarja. Ennek megfelelően az alapelvek közül „kifelejtik” „az asszimiláció mesterséges felgyorsítására irányuló lépések tilalmának” fogalmát, ami a kisebbségek vonatkozásában számos nemzetközi jogi dokumentumban is követelményként jelenik meg.

A dokumentumból teljességgel hiányoznak azok a jogszabályi szinten garantált tényezők, amelyek alapvető fontosságúak a kisebbségek megmaradása szempontjából: az anyanyelvű oktatás lehetősége, a nemzeti kulturális autonómia biztosítása, a hagyományos letelepedési terrénum, a történelmi vallás-felekezeti lét megőrzése, stb.

Ugyancsak nem esik szó a nemzeti kisebbségek valódi integrációját elősegítő olyan tényezőkről, mint a kisebbségi állampolgárok hatalmi szervekbe történő reális választási esélyeinek, vagy azok a végrehajtó hatalomban való részvételének biztosítása.

A kárpátaljai magyar szervezetek a koncepció tervezetét a kisebbségek vonatkozásában diszkriminatívnak, s Ukrajna Alkotmányával, hatályos törvényeivel és nemzetközi kötelezettségvállalásaival összeegyeztethetetlennek tartják.

A szervezetek nevében:

 

Dr. Brenzovics László,
a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség
elnöke

 

Dr. Zubánics László,
az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség
elnöke

Dr. Orosz Ildikó,
a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
elnöke

Zán Fábián Sándor,
a Kárpátaljai Református Egyházkerület
püspöke
Majnek Antal,
a Kárpátaljai Római Katolikus Egyházmegye
püspöke
Demkó Ferenc,
a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye Beregszászi (Magyar) Esperesi Kerületének esperese

 

 

 

Ungvár, 2017. december 18.

 

 

Forrás: Kárpátalja

Rovatok: 
Kárpátalja
X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1