Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Konzili Edit

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila
polonkaiattila@kame.hu

 

Rovatvezetők

Rovatvezetők:

Frigyesy Ágnes 
  Erdély
Albert Barbara
  sport
Gyöngyösi Zsuzsanna
  Délvidék, életmód, lapszél
Lengyel János
Szemere Judit

  Kárpátalja
Dr. Virág Ildikó
  egészség

Kapcsolat:

   Elnök - Főszerkesztő:
elnok@kame.hu
   Weboldal működés:
polonkaiattila@kame.hu

 

Működéssel kapcsolatos dokumentumok bejelentkezés után olvashatók

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

CREDO

      Legalsó és legfelső szinten, a társadalom életének úgyszólván minden területén a történelem folyamán a nemzet erkölcsi arculatát úgy igyekeztek kialakítani hogy lehetőleg jól megfeleljen az általános és európai igényeknek. Ez a krédó, kiállás valami mellett, hitvallás, vagy alapelv, amely mind a magán, mind a közösségi életet az ügyhöz való viszonyában hitelessé tette .Hogy egy nemzetnél nemcsak az a fontos, vannak-e értékei, - mondja Egry József, hanem az is, hogy vannak-e értékeinek megbcsülői.

     Lapidáris kifejezésmódja körülirja, megmagyarázza és meghatározza a jelzett dolog fontosságát. Az értelmezésnek jelentéstani ( szemantikai ) arculatához csak annyi tudnivalót fűzünk, amennyi a fogalom azonosításához és egyértelmű megkülönböztetéséhez okvetlenül szükséges. Mert a Credo mind a magyar irodalmi nyelvben, mind a köznyelvben megőrizte szentséges (sacralis ) eredetét., kisugárzását. Tegyük hozzá, a nehéz, vérzivataros időkben, ami egyfajta biztosítéka annak, hogy erkölcsi szintjét keblén, szívében őrizte a magyar nemzet.A néphez a családon; az emberiséghez a nemzeten keresztül vezet az út. (Gróf Széchenyi István)

      Utóbbiakat, és minden társadalmi érvényű jelentést kivánunk helyénvaló általános tiszteletben megőrizni és továbbítani a következő nemzedékeknek, mint  egyedi és közösségi, testületi megfogalmazású hitvallást, a hiszekegyet, az egyetemes keresztény egyház hitvallási formuláját. Ugyancsak az ezzel a szóval kezdődő imákat, melyekben személyes elkötelezettség, ünnepi bizonyságtétel fogalmazódik meg a „hiszem és vallom” responsoriumokban, vagy a zenés misék harmadik tételét ( a misébe illeszkedő hiszekegynek zenei feldolgozását  - így értékeljük.

        Credo, quia absurdum – Hiszem, mert képtelenség, ( latin ) a magyar   szótártani értelmezése tartalmi érvényt szerez a „hiszem” kifejezésnek.

A.
1/. Kétségen felül valónak, igaznak tart, mond.
2/. Valamely személy, dolog létéről meg van gyöződve.
3/. Vél, gonol, gyanít, valószínünek tart.

B.
1/. Bízik.
2/. Hitelt ad.
3/. Dolog, személy létéről, esemény megtörténéséről meg van gyöződve.
Hisz – hiszen – hiszem:
1/. Oly dolgok elmondásánál használt felkiáltás, amelyről megvagyunk gyöződve.
2/. Neheztelést jelentő felkiáltás.
3/. Cáfoló felkiáltás. 
4/. Fenyegetöző felkiáltás.
5/. Gúnyból használt felkiáltás. 
6/. Kérkedő felkiáltás.

  Szent István jobbkeze,Szent Jobb megtalálásakor Nürnbergben  l484-ben  legelső magyar nyelvű nyomtatványban tesznek hitet:                   

                      Eredeti szöveg                                          Mai írással

               O deucheoseeges zent job keez,             Ó csicsőséges szent jobb kéz,

                melet magiar ohaitua neez,                    Melyet magyar óhajtva néz,

                draagha genche neepeunknec,               Drága kincse népünknek,

                nag  eoreome ziunknec.                         Nagy öröme szivünknek.   

     Ilyen, politikai Credo a sokszor, makacsul emlegetett gondolat,” hogy a magyarság valamennyi bajának legfőbb forrása széttagoltságában, a nemzeti érzés meggyengülésében keresendő.” / Gömbös Gyula /  A magyar a cselekvés pillanatában a legtöbbször csak az első fokú reakciót tudja kiszámítani. Gyakran ez a végzete: most is.  Az angol a cselekvés pillanatában már a harmad- és a negyedfokú következményt is mérlegeli.Ezért felnőtt nép – állapítja meg Márai Sándor.                                          .                   
A fanatizmus  részint érzelmi, részint értelmi fogyatékosság, Leküzdeni a boldogságnak azzal a válfajával kell, amely bizonyára jókedvűvé teszi az embert, s intelligenciájának azzal a hasonló tulajdonságú, de  másoktól különböző egyedek csoportjával, amely kétségtelen tudományos gondolkodásmódot eredményez – egészíti k ia gondolatsort  Bertrand Russzel.

   A zárószó a derűs párhuzamban: Mennyország az, ahol a rendőr angol, a szakács francia, a szerelő német, olaszok a szeretők, és az egészet a svájciak szervezik meg. Viszont a pokol az, ahol a szakács angol, a szerelő francia, svájciak a szeretők, a rendőrök németek, és az egészet az olaszok szervezik.

                      „Akinek van füle, hallja!”

                       Pásztori Tibor Endre

Rovatok: 
Publicisztika
X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1