Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Konzili Edit

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila
polonkaiattila@kame.hu

 

Rovatvezetők

Rovatvezetők:

Frigyesy Ágnes 
  Erdély
Albert Barbara
  sport
Gyöngyösi Zsuzsanna
  Délvidék, életmód, lapszél
Lengyel János
Szemere Judit

  Kárpátalja
Dr. Virág Ildikó
  egészség

Kapcsolat:

   Elnök - Főszerkesztő:
elnok@kame.hu
   Weboldal működés:
polonkaiattila@kame.hu

 

Működéssel kapcsolatos dokumentumok bejelentkezés után olvashatók

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

Durva jogsértések a Főkefénél 2.

  Az előző írásunkban vázolt állítások, beigazolódtak – A Magyar Polgári és Nemzeti Jogvédő Szervezet országos elnökéhez, a sokszor televízió képernyőn is látható Vajda Attila vezető jogvédőhöz, ismeretlen személyek által, zárt borítékban eljuttatott iratokból fény derült arra, hogy a FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. – ben zajló események, kimeríthetik a súlyos költségvetési csalás bűntett gyanúját. Ezen iratok alapján tett feljelentést 2016. december 21-én a jogvédő szervezet a Budapesti Rendőr- Főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Korrupciós Bűnözés Elleni Osztályán.
  A jogvédő szervezethez idén beérkezett határozat értelmében, a Nemzeti Adó – és Vámhivatal Közép – magyarországi Bűnügyi Igazgatósága vette át az ügyet, miután tudomásukra jutott a költségvetési csalás gyanúja.
  A feljelentés alapján a FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője Becker György László 2016. augusztus 2-án a 12/2016 számú ügyvezetői utasítással felfüggesztette a Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát, amelynek megléte a társaság cégbírósági bejegyzésekor közhasznú minősítés feltétele. 
  A Kft. a feljelentő jogértelmezése szerint elveszítette a közhasznú minőséget, ennél fogva jogosulatlanul veszi igénybe a Kft. munkavállalóinak bérköltségére a 100%-os állami támogatást, így felmerül a költségvetési csalás bűntett gyanúja. – A feljelentés melléklete tartalmazta azon iratokat, fejlécet, aláírást, egyéb hitelesítést és dátumot nem tartalmazó – táblázatot, amely a Főkefe Nonprofit Kft. munkavállalóinak neveit és béradatait tartalmazza 100%-os állami támogatás megjegyzéssel ellátva.
  A feljelentő szerint, a Főkefe több munkavállalója jelezte, hogy 2016 nyarán szerződést írtak alá arról, hogy több hónapot a Főkefe telephelyén kívül Hajdúnánáson, a Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. telephelyén teljesítik munkájukat.
  Az érvényes szabályok szerint, a Főkefe Nonprofit Kft. telephelyén kívül végzett munkára szintén nem vehető igénybe törvényesen a 100%-os állami bértámogatás, így ez esetben is felmerül a költségvetési csalás bűntett gyanúja. A fentiek igazolására a feljelentő szintén munkavállalók neveit és béradatait tartalmazó táblázatokat mellékelt.
  Becker György László feltehetően úgy köt több – meg nem nevezett személlyel – 500.000 Ft/hó értékben megbízási szerződéseket mind a Főkefe Nonprofit Kft-nél, mind pedig a Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft-nél, hogy a megbízottak nem, vagy csak minimális mértékben végeznek munkát a cégnél. A feljelentő szerint e cselekmény is felveti a költségvetési csalás bűntett gyanúját. – A vezetőség a bejelentés szerint, bekamerázta a Főkefe Budapest XIV, Laky Adolf utcai épület folyosóit, ami a feljelentő szerint törvénytelen.
  A Btk. 396.§ szerint költségvetési csalást az követ el, aki költségvetésbe történő befizetési kötelezettség vagy költségvetésből származó pénzeszközök vonatkozásában mást tévedésbe ejt, tévedésben tart, valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, vagy a valós tényt elhallgatja, vagy költségvetésbe történő befizetési kötelezettséggel kapcsolatos kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, vagy költségvetésből származó pénzeszközöket a jóváhagyott céltól eltérően használ fel és ezzel egy vagy több költségvetésnek vagyoni hátrányt okoz.
  Az állami bértámogatásra jelen ügyben, a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 237/2017. (XI.16.) Kormányrendelet ad alapot, melynek 21.§ (6) bekezdés b.) pontja rendelkezik 100%-os bértámogatásról a közhasznú tevékenység esetére. Ugyanezen jogszabályhely (3) bekezdés ad) pontja kifejezett tilalmat fogalmaz meg a munkaszerződéstől eltérő munkáltatónál történt munkavégzésre.
  Tekintettel a Be. 36.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési csalás bűntett nyomozására a Nemzeti Adó – és Vámhivatal rendelkezik hatáskörrel, ezért a feljelentést áthelyezték a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe.
  A FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. MMK (megváltozott munkaképességű státuszú) munkavállalói létszáma mintegy, 100 fővel csökkent 2016. december 1- től, 2017 – január 1 - ig bezárólag - a telephelyek felszámolásával és a társaság vezetője által elrendelt létszámstop következtében.

B.M.
FÚSZ 

Rovatok: 
Egyéb
X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1