Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Konzili Edit

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila
polonkaiattila@kame.hu

 

Rovatvezetők

Rovatvezetők:

Frigyesy Ágnes 
  Erdély
Albert Barbara
  sport
Gyöngyösi Zsuzsanna
  Délvidék, életmód, lapszél
Lengyel János
Szemere Judit

  Kárpátalja
Dr. Virág Ildikó
  egészség

Kapcsolat:

   Elnök - Főszerkesztő:
elnok@kame.hu
   Weboldal működés:
polonkaiattila@kame.hu

 

Működéssel kapcsolatos dokumentumok bejelentkezés után olvashatók

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

Jégcsap

            Laurerence Johnston Peter mondása jutott eszembe, ahogy megérkeztem családommal a 2011-es esztendő EU-városba Gödöllőre Eszter unokám esküvőjére: „A demokrácia az a folyamat, ami által az emberek szabadon választhatják azt az embert, akit majd mindenért hibáztatni lehet.”

Lábadi Károly a 2011. július 19-i tárlaton a Gödöllői Királyi Kastély Kincses templomok című katalógus szerzője, a kiállítás főkurátora a kastély építtetője, Grassalkovich I. Antal,  főúri mecénás nevéhez fűződő barokk egyházi kincsek gazdag gyűjteményét vonultatja fel a Kresz Albert fotóművész által készített remek képekkel. Grassalkovich az Itáliából érkező barokk stílusirányzatot alapul véve kapcsolta be Gödöllőt az építészeti, kulturális véráramba. Ezzel nemcsak gazdasági hanem művészeti perspektívákat is felvázolt a kastély térsége előtt. Mint ismeretes a gróf harminchárom templomot építtetett, -  többségét a magyar barokk-rokokó művészet élvonalába tartozó kegytárgyakkal ékesítette. Nemcsak az un. tárgyiasult művészetet támogatta, hanem a tudati tartalom, a barokk életérzés, a barokk kultusz és a szentek devóciójának ( áhitatos felajánlás ) terjesztője is volt. Nepomuki Szent János iránti tisztelete például számos településen vált hagyománnyá. A plébániákon de kincstárakban, templomokban, múzeumokban fellelhető értékes műkincsek összegyűjtve kerültek bemutatásra, amely egyben a barokk főúr páratlan művészi ízlését is közel hozta hozzánk.

Úgy tudom e beszédes történelmi település tünetegyüttes helységként  tanúja volt az EU-s gazdasági válság erkölcsivé gyűrűdző „devizaszorzó” folyamatának s  az ott formálódó magatartásmód  már a spekulativ értékorientáció  jelét is adta. A társadalmi felelősségvállalás kölcsönhatásából, a szolidarirás szempontjait érintő kérdésekből vizsgázott az óhajtott európai Unió. Az izgatottság végső határára kényszerült a világot, de az európai nyugati országokat is rettegésben tartó önkény  lankadatlanul recsegteti az erőszak fegyverét. A bűnrészesség vádja alól próbálja felmenti önmagát a hatalom, és az érzelmi intelligencia romlásával lazul az erkölcs; növekszik a félelem és elurakodik a depresszió. A beszűkült érdeklődés rossz gyümölcsöt érlel, mellyel együtt fokozódik a fejlődési rendellenesség...

Csupán a szemlélet tanuságáért; a kormányzás mikéntjéért, a szomszédok de talán az uniós támogatásért is figyelmet érdemel az alábbi mosolygós de igaz történet mikoris Grassalkovich herceg tanácskozásra  gyűjtötte össze birtokainak jószágkormányzóit, jogtanácsosait, gazdatisztjeit. Meg akarta tudni, mi az oka, hogy fejedelmi vagyona oly feltünően keveset jövedelmez. A meghívottak hol egy, hol más okot hoztak föl magyarázatul, ahelyett, hogy előadta volna véleményét, az  ablakhoz lépett, amelynek faragott párkányán – télidő lévén – kivűl óriási méretű jégcsapok csüngtek: a legnagyobbat letörte közülük s aztán arra kérte szomszédait, adogassák azt tovább, kézről-kézre, amig csak el nem jut az asztalfőn ülő nagyúrig. A jégcsap valóban kézről-kézre járt, de persze folyton folyvást kisebbedett és mire az a hercegig ért, ő már csak egy hideg vízcseppet érzett a kezében.  A hatalmas nábob megértette a néma tanítást: a nagy vagyonnak azért nincs láttatja mert sok kézen megy keresztül.

Ilyen a jégcsapszindróma.

   Pásztori Tibor Endre

Rovatok: 
Publicisztika
X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1