Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@fusz.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Konzili Edit

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila
polonkaiattila@fusz.hu

ELNÖKSÉG:
fuszelnokseg@gmail.com

Navigáció

Rovatvezetők

Rovatvezetők:

Frigyesy Ágnes 
  Erdély
Albert Barbara
  sport
Gyöngyösi Zsuzsanna
  Délvidék, életmód, lapszél
Lengyel János
Szemere Judit

  Kárpátalja
Dr. Virág Ildikó
  egészség

Kapcsolat:

   Elnök - Főszerkesztő:
elnok@fusz.hu
   Elnökség:
fuszelnokseg@gmail.com
   Weboldal működés:
polonkaiattila@fusz.hu

 

Működéssel kapcsolatos dokumentumok bejelentkezés után olvashatók

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Jelenlegi hely

Jelent-e még valamit a politikusok felelőssége?

 2007.06.08

Az Országgy?lés Egészségügyi bizottsága, Nyílt Napot tartott június 6.-án, a parlamentben, az egészségügyi ágazati humáner?forrás-fejlesztés témakörében. A meghívó szerint a szükséges változások el?készítésére és a tervezett jogszabályalkotásra a konferencia tapasztalatait megismerve kívántak felkészülni, lehet?séget teremtve valamennyi érintett fél részére, hogy összefoglaló módon kifejtsék álláspontjukat.

Ehhez képest betegszervezeti hozzászólás meghallgatására nem kerülhetett sor. A pótlást megkíséreljük. Bár a fentiek szerint nagy szükség van az egészségügyi ágazatban is az emberi er?forrás fejlesztésére, a téma kezelése a gyakorlatban igen ellentmondásos. Kérdés, fennáll-e az emberi er?forrás fejlesztésére vonatkozó igény az ágazat irányító rendszerére és fels? vezetésére vonatkozóan is? Orvossá válni és annak is maradni - volt az els? el?adás címe, nem véletlenül az emberi er?forrás-politika szakmai igényeként megfogalmazva.

Fontos kérdés az is, hogy fennáll-e ez az igény az egészségügy legf?bb vezet?jére nézve is? Fontos-e, hogy a miniszter képzett, tudását orvosként gyakorlatban is elmélyített, és annak alapján tájékozott legyen, illetve orvosi hivatásából adódó érzékenységgel rendelkezzen? Ismernie kellene-e - sok egyéb mellett - a tiszta leveg? asztmás gyermekekre vonatkozó gyógyító hatását, és érzékenyebbnek kellene-e lennie a gyógyítás, mint a haszonelv?ség szempontjaira? Szabad-e az alapellátás emberi er?forrásainak el?zetes meger?sítése nélkül leépíteni azokat a kórházi kapacitásokat, amelyek sajnos ma még részben az alapellátás helyett látják el annak feladatköre egy részét is? Milyen üzenetet jelentenek a jöv? orvosnemzedéke számára a mindenkori csúcsvezetés, a szakminisztérium súlyos szakmai hibái? Milyen elképzelései, kidolgozott stratégiája van (mert lennie kell!) a minisztériumnak az egészségügyi dolgozók elvándorlásának korlátok között tartására? Szándékozik-e a törvényhozás gátolni a médiában, az egészségügyi szolgáltatásoknak, termékeknek állított haszonérdekelt szolgáltatások és termékek korlátlan reklámozását különös tekintettel arra, hogy ezek kötelez? hatósági min?síttetése az EU országaiban, így nálunk is megsz?nt, és ezáltal az ellen?rizetlen reklámozás akár közveszélyt, vagy tömeges egészségkárosodást is okozhat? A média említett ellen?rzése ügyében milyen szerepet szán (ha szán) a törvényhozás az orvosok felel?s hivatásrendi képviseletének, a Magyar Orvosi Kamarának és szakkollégiumainak? Ha valóban fontos az egészségügyben az emberi er?forrás fejlesztése és a meglév? kapacitás eredményes kihasználása, akkor a vizitdíj beszedetésével kapcsolatos adminisztrációval miért veszik igénybe az orvosokat és a szakdolgozókat, annak ellenére, hogy azt az OEP számítástechnikai hátterével, akár emberi közrem?ködés nélkül, a villanyszámlákhoz hasonlóan is ki lehetne számlázni?

Budapest, 2007. június 6.

Pós Péter

elnök

Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége

Rovatok: 
Archívum
X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1