Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Konzili Edit

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila
polonkaiattila@kame.hu

 

Rovatvezetők

Rovatvezetők:

Frigyesy Ágnes 
  Erdély
Albert Barbara
  sport
Gyöngyösi Zsuzsanna
  Délvidék, életmód, lapszél
Lengyel János
Szemere Judit

  Kárpátalja
Dr. Virág Ildikó
  egészség

Kapcsolat:

   Elnök - Főszerkesztő:
elnok@kame.hu
   Weboldal működés:
polonkaiattila@kame.hu

 

Működéssel kapcsolatos dokumentumok bejelentkezés után olvashatók

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

Ki a felelős a magyarok és a cigányok közötti egyre feszültebb viszony kialakulásáért?

Valamely mértékben Mindenki! Orbán Viktor, aki Pintér Sándort választotta maga mellé - a rossznyelvek ennek fordítottját tartják elképzelhetőnek. Pintér Sándor, aki a rabló-pandúr játékban mikor, melyik szerepben tűnik fel.

Kontrát Károly feketeöves mantra-mester, aki tudja(!), de nem akarja. A fülkeforradalmár frakció, amely a fegyelmet csakis a szavazógombok nyomkodására szűkíti. A polgármesterek tekintélyes része - jórészt az utóbbihoz köthetően -, akik konfliktus nélkül akarják kihúzni maradék idejüket.

Az önkormányzatok dolgozói, akik nem(!) merik/tudják/akarják a vállalt feladatukat maradéktalanul ellátni. A lakosság nagy része, amely megfélemlítettségében nem mer feljelentést tenni. A kisebbséget alkotó érintettek, akik nem vetik ki maguk közül a beilleszkedésre képteleneket.

A rendfenntartó erők sűrűn változó vezetői, akik felelőtlenül látják el szolgálati feladatukat. A beosztott állomány tagjai, akik a tudomásukra jutott bűncselekmények azonnali és maradéktalan felderítésében a szabályzatok, törvények által „megfogva”(?) vannak. A háttérmunkaként statisztikát hamisító, kozmetikázó nyomozók.

Az ügyészek és bírák, akik az éppen hatalmon levők politikai nyomásának (naná) engednek. És nem utolsósorban a kormány további tagjai, akik az égetően hiányzó munkahelyeket csak nyilatkozatokban, jópofa meg- és elszólásokban létesítik, továbbá a maradandó, de kétes sikerüket a gazdaság megfojtásában, és a hozzáértő kezek általi megművelésre váró magyar föld kiárusításában képzelik el.    

A magyar nemzet a jobbik megoldásra vár!     

  ( - Arthur )

Rovatok: 
Egyéb

Hozzászólások

 #
Agyficam Tisztelt férfitársaim. Gondolom heves tiltakozást váltana ki Önökből, ha közölnék önökkel, hogy ezentúl a szomszéd, vagy valamely ismeretlen ember gyermeke után gyerektartást kell fizetnie! Pedig fizet. Nemcsak gyerektartást, de még szülőtartást is! Csak családi pótlék, és munkanélküli segély, jövedelempótló támogatás, rendszeres szociális segély, nevelési támogatás, stb. címen fizeti a mások által csinált gyermek után Önre lőcsölt gyerek, és szülőtartást! Miért? És meddig? Csak. Állampolgári fegyelemből és államvezetői bölcsességből. Már amennyire ezt bölcsességnek lehet nevezni. (Én inkább ostobaságnak nevezném!) Mert mások valamikor kitalálták, hogy olcsóbb az alacsonyan tartott (éhbér) mellet családi pótlékot adni a gyermeket vállalónak, mint tisztességes bért adni valamennyi dolgozónak. Csak a bűn mindig elnyeri büntetését! Mert a magyar így saját gyereket nem vállal, csak egyet-kettőt, vagy egyet se, mert kevés a jövedelme. Mért kevés? Mert elvonják, hogy odaadják annak, akinek se munkája, se munkakedve, de van gyerek nemző kedve, és bátorsága! Az állam a „más farkával veri a csalánt” Ő meg a sajátjával veri meg a magyart! Mára meg, legyünk szolidárisak, (mondta Vona Úr) haljon éhen mindenki! S valljon mi megint ezen elfogultság oka, melly a közönséget e tárgy körül tökéletes sötétségben tartja? Semmi egyéb, mint országos embereink legnagyobb részének járatlansága a reactiók törvényi körül – melly, mint fentebb érintém, felette fájdalmas, s a közönségre nézve kimondhatatlan káros… Minden engedékeny s lágy törvény okvetetlenül éppen ezen most említett effectust szüli. Tíz bűnöst s gondatlant directe kimél, ellenben száz ártatlant és szorgalmatost indirecte büntet…a rosszat, lágyvelejűt, tanulatlant s gondatlant ápoló törvény, midőn e szép társaságnak néhányit tán megmenti – s csak tán, mert ez is kérdés – minden bizonnyal számtalan jót,okost, tanultat s gondost szüntelen büntet, s eképp nem az élet elvének, de a rom Istenének állít oltárt.” De hát ezt a korszerűtlen és tudatlan Széchenyi István írja a Stádium lapjain. Ellentétben a mai felvilágosult politikusainkkal, akik az említett lágyvelejűt ápoló törvényt működtetik
 
 #
Teljesen mindegy milyen politikai náció, vagy bármilyen civil szervezet hozzáállását olvasom, mindig csak a régi berögződött, gyöpös agyú meg oldások között válogat. Nem is lenne Istentől és embertől való elrugaszkodás, végre valami új szisztémát és rendszert kitalálni a régi lenyúlható ,meg dézsmálható,és politikai kalandorok gyenge elméjűségének kitett szociális vagyonok, és kapcsolatos létesítmények szigorú és törvényes védelme.Mondhatni alkotmányos védelme.Ami a politikusokat illeti azok legyenek bármely izmus hívei, a büdös életben nem állítottak oltárt. Egy oltáruk van ,az egy hatalmas nagy BAGOLY.A többi oltár elé csak belopakodnak.Nagyon hiányzik már egy elme váltás is ,nem csak rendszer váltás, kátyúból gödörbe, meg ,hogy állandóan a gödör dumál ki a likból.
 
 #
Ha vissza gondolunk a hazánkban a cigánykérdés kiéleződése a hatalom váltás után vált igazán erőteljessé.Az addigi szocializmusban igyekeztek tabuként csendben rendezni a cigány bűnözést,mely vissza is volt fogva nem engedték elburjánzani.A hatalom váltás után derék politikusaink (hogy kinek sugallatára,ez most nem téma)függetlenül attól, hogy melyik pártból kerültek hatalomra ,"felfedezték",hogy ez a téma egy ragyogó lehetőség a hatalmi harcok,szavazási eredmények befolyásolására.A cigány vezetőkről "értelmiségiekről?" annyit még, hogy lekorrumpálhatóak és egy része egy iszonyatos nagy gazember lévén kihasználta a pénzhez jutás lehetőségét,nem kímélve saját fajtársait sem, teljesen mind egy volt számukra, hogy mennyire hitvány módon.Ez a saját fajtársakkal szembeni kíméletlenség ragyogóan egybe vethető a 2-ik világháború alatti zsídó mentés koncepcióval. A különbséget abban látom cigány és nem cigány politikai értelmiség között, hogy a nem cigány ráadásul még rafinált módon törvényesítette is a gazemberségeit.És mindegyik nációra igaz, hogy, ha beteljesítette a feladatát, akkor mehetnek a levesbe. Ebből csak anyi a probléma, még ha igazam is lesz, hogy az már az ország lakóinak többségén már nem biztos, hogy segíteni fog.Nem lenne már végre az sem baj, ha a változást akarók végre összefognának és egységes akarattal vetnének véget a baromságoknak.
 
X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1