Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Konzili Edit

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila
polonkaiattila@kame.hu

 

Rovatvezetők

Rovatvezetők:

Frigyesy Ágnes 
  Erdély
Albert Barbara
  sport
Gyöngyösi Zsuzsanna
  Délvidék, életmód, lapszél
Lengyel János
Szemere Judit

  Kárpátalja
Dr. Virág Ildikó
  egészség

Kapcsolat:

   Elnök - Főszerkesztő:
elnok@kame.hu
   Weboldal működés:
polonkaiattila@kame.hu

 

Működéssel kapcsolatos dokumentumok bejelentkezés után olvashatók

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

Kommunikáció

     „Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat.”/Berzsenyi Déniel/ Itt van az idő, a pontos idő a huszonegyedik század 15.évében ébredő tavasz  a tizenkettőre, égre mutató, „elvégeztetett”-re figyelő idő. Illyés Gyula csak tudta, hogy nagypénteken délben nagy  fenszóval kiáltott az Úr, és aztán jött a déli harangszó, a szent kommunikáció. Álmodnunk kell egy új hazát, „hazát a magasban”, egy olyan helyet, ahol szabadon lehetünk magyarok, ahol nem kell magyarverésről hallanunk, s ahol kimondhatjuk  bátran sőt büszkeséggel: Magyar vagyok és nem hazátlan. Nemzet ne a nemzet ellen harcoljon akár pártos tömörülésben, hanem az ellen, ami minden nemzet nagy veszélye az elnyomás és a rombolás szelleme ellen – mondja  Szomolai Csilla Felsőszelin, a 15 éves lány.

               Levelezés, összeköttetés, hírül adás, - bizonyos ügyre nézve –a  tudósítás jelentésével azonos, és a mai értelmezése tájékoztatás, illetve hírközlés, a kommunikáció fogalmát meríti ki. Van, -  mert lennie kell! – lelki, érzelmi, értelem feletti kommunikációnak is. A dr.Cey-Bert Róbert Gyula tanár, kutató, gasztronómiai és kommunikációs tanácsadó / Párizs-  Genf - Budapest / a Miért kommunikálunk rosszul? címet viselő írásban a kommunikációs  híd építésének kérdésére adott válaszát azzal indítja, hogy talán sohasem értettük meg a működés alaptörvényeit. Tehát a kommunikáció elmélete egy „adóra” és egy „vevőre”épül. Az adó egy üzenetet közvetít. A vevő válasza és reakciója fejezi ki a kommunikációs üzenet hatékonyságát. Ugyanis az adó az üzenetével  egy bizonyos hatást, egy megfelelő reakciót kíván mindig elérni a vevőtől. Ha történelmünk kommunikációs hibáit átvizsgáljuk, könnyen az lehet az érzésünk, hogy a legtöbb esetben még a megfelelő kommunikációs akarat is hiányzott a vezetőinkből. Ehhez még az is hozzájárult, hogy nem voltak megfelelő információink a kommunikációs vevőről, és nem használtak megfelelő kommunikációs eszközöket. A tanulmányíró szigorú következetességgel felvonultatja e téren elkövetett hibáinkat. Hogy a tatárjárást megelőző hónapokban az érkező tatár-mongol küldöttséget lemészároltuk. Majd a törökökkel több mint háromszáz éven át háborús konfliktusban voltunk. A Mátyás uralkodása idején a négymillió lakosból kettőszáz évvel később  a török háborúk végén, másfélmillió maradt... és így tovább, el egészen a trianoni tragédiáig.  A sorozatos zavaros kommunikációnk  belesodort a második világháborúba, amely a negyvenötéves orosz megszállás szörnyű iszonyú következményeihez vezetett. A szerző a politikai, gazdasági, kereskedelmi, turisztikai, egyszóval az élet minden területére kivetítve  átértékeli a kommunikáció elmulasztásával elszenvedett károkat és figyel annak  fontosságára mind  a közéletben, mind  a nemzeti stratégiánban.
    Ugyancsak egész Kárpát-medence magyarságának időszerű és igen fontos kérdése a magyarok őstörténetének kifürkészése. Az inkább bizonyítékokon, mint vélt kijelentéseken alapuló kutató munka olyan alternativ szemléletet képvisel, mely a társadalommal és saját életünkkel, életvitelünkkel kapcsolatos, merőben új és lenyügöző gondolkodásmódot mutat be, mely  egyszerre  arra sarkall, hogy a világ őstörténetének átírása elengedhetetlenné, s így a magyar őstörténelem átértékelése is időszerűvé vált.

   Csak a visszaszámolás következhet. Nagypénteki felkiáltás: Én Istenem, én Istenem! Miért hagyál el engemet? Nagyszombat: Jézus halott. Egy nemzet halott. Húsvét:  Feltámadott!

    Indokolt a figyelmeztetés: A serious ad ridiculous tantum unus passus.  ( A komoly és a nevetséges dolog között csak egy lépés van. Hit nélkül való aggodalom a Nemzetért csak: Őrjárat remény nélkül! /Bernard-Aurel Claude )

                 Pásztori Tibor Endre

Rovatok: 
Publicisztika
X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1