Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Konzili Edit

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila
polonkaiattila@kame.hu

 

Rovatvezetők

Rovatvezetők:

Frigyesy Ágnes 
  Erdély
Albert Barbara
  sport
Gyöngyösi Zsuzsanna
  Délvidék, életmód, lapszél
Lengyel János
Szemere Judit

  Kárpátalja
Dr. Virág Ildikó
  egészség

Kapcsolat:

   Elnök - Főszerkesztő:
elnok@kame.hu
   Weboldal működés:
polonkaiattila@kame.hu

 

Működéssel kapcsolatos dokumentumok bejelentkezés után olvashatók

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

Törvénnyel szembe menve 2.rész

A közelmúltban cikket jelentettünk meg a tardi Polgármesteri Hivatal, az ÁNTSZ, valamint az Egészségbiztosítási Pénztár által elkövetett nyilvánvaló törvénysértésekkel kapcsolatosan.

http://www.fusz.hu/fuszdrupal/?q=content/t%C3%B6rv%C3%A9nnyel-szembe-menve%E2%80%A6

Naivak ugyan nem vagyunk, de akkor azt hittük, a nyilvánosság a hivatalos szervek figyelmét ráirányítja arra, hogy a törvények betartása minden magyar állampolgárra, így rájuk nézve is kötelező.

Azóta újabb és újabb megdöbbentő eseményről kapunk tájékoztatást. Tucatjával keresnek meg a tardi lakosok, és szinte egymás szavába vágva mesélnek külön-külön, egymástól függetlenül - többször órákon keresztül (mert bőségesen van mit! ) - én pedig kapkodom a fejem, hogy ebben a rohadt nagy demokráciában, amiről annyit papolnak a szerencsétlen állampolgároknak nap mint nap, mi mindent lehet elkövetni büntetlenül csak azért, mert valakik háta mögött ott a kormányzó párt. Lassan kezd az az érzése támadni a józanul gondolkodó embereknek, hogy igaz a mondás:  Quod licet Iovi, non licet bovi.  (Amit szabad Jupiternek, nem szabad az ökörnek…)    Pedig a törvény az törvény, és az mindenkire egyformán vonatkozik.

Egyre több állampolgárban vetődik fel a kérdés: Ki a jó fene merészel Magyarországon jogbiztonságról és törvények betartásáról beszélni?   Ki az a bolond, aki még hisz, a bíróságoknak, az ügyészeknek, bíróknak, a különböző közigazgatási szerveknek (önkormányzat, ÁNTSZ), ha azok folyamatosan hágnak át minden írott szabályt?!

Nézzük az előzményeket:

-   A tardi polgármester a jegyzővel, valamint az ÁNTSZ-el karöltve elmozdíthatja jogellenesen saját praxisából (tulajdonából!!!) a településen élők  által igen csak közkedvelt orvost. (Hogy valóban közkedvelt, annak bizonyítéka, hogy az 1400 fős lakosságból 1200 fő inkább vállalja a szomszéd településre való átjárást, csak hogy szeretett és tisztelt orvosukhoz tartozhassanak továbbra is…

A Polgármesteri Hivatalnak  az orvos praxisjogának megszüntetésére (elvételére)  a törvények szerint joga nincs, mert az önálló orvos mindenkire nézve törvény által kötelezett a település egészségügyi ellátásának folyamatos biztosításában, így ez helyileg nem akadályozható meg! De indoka sincs rá. Vagyis van: a körzeti orvos felesége – mint az egyik legtöbb szavazattal megválasztott önkormányzati képviselő - élni mer jogaival, és a választópolgárok érdekeit képviselve igenis  betekintést szeretne látni a polgármesteri hivatal tevékenységébe. Itt is leginkább a gazdasági ügyekbe. Vagyis hogy hova úsznak el a pénzek tízmilliós nagyságrendben…

Felvetődik nyomban a gondolat minden józan emberben: Ha valakinek nincs félnivalója, akkor miért is ne láthatná azt a választópolgárok bizalmából megválasztott képviselőnő?

Mert ugye nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja… Vagy kis településeken nem úgy funkcionálnak a törvények ahogyan az elő van írva!? (Ezt szokták gyakran mondani a helyi vezetők védekezés képen.)

- Átadást – átvételt bonyolíthatnak le a rendelőben, ahol személyes dolgai vannak az elmozdított orvosnak.  Fénykép készült a lefoglalt és feltört kábítószeres dobozról. A benne tárolt szerek és dokumentumok az átadó orvos jelenléte nélkül lettek lefoglalva. A benne tárolt szerek és dokumentumok átadó orvos nélküli lefoglalásáról. Mindez az ÁNTSZ jelenlétében zajlott, együttműködve a törvénysértő önkormányzattal.   (Ez súlyos egészségügyi szabálysértés, tekintettel arra, hogy a kábítószeres dobozhoz kizárólagosan csak a háziorvosnak van hozzáférési jogosultsága.      

-  A rendelőben nagy mennyiségben olyan iratok voltak, amelyek a szigorúan bizalmas kategóriába tartoznak, mint pl a betegek kartonjai, s amelybe csak az általuk megbízott orvos – akinek a kártyájukat leadták – tekinthet bele. (Személyiségi jogok súlyos megsértése, bizalmas adatokkal való visszaélés) Mindezt úgy teszik, hogy az orvos átadó nincs jelen!

Milyen pénzből finanszírozzák az „odavitt másik orvost,” és milyen státuszon, tekintve, hogy a praxis folyamatosan betöltött a jogtulajdonos által, beleértve a nővéri státuszt is?! Ez státusz nélküli munkabér kiáramoltatás: többrendbeli közigazgatási – gazdasági bűncselekmény önmagában is! Honnan veszik erre a pénzt, hiszen a körzetben nem maradt, mindössze 150-200 ember, azok nagy része is csak azért, mert vagy járóképtelen, vagy éppen megzsarolták. A  többi az orvosa után ment… Arról nem is beszélve, hogy egy praxisjog által betöltött háziorvosi körzetben a jogtulajdonos egészségügyi szolgáltatója mellett nincs egészségügyi önkormányzati szolgáltató, mert a praxis nem üresedett meg. Semmiféle tulajdont nem semmisíthet meg az önkormányzat „kirúgással”.

De van itt egy másik súlyos közigazgatási probléma is! Ameddig egy háziorvosi praxis nem válik tartósan betöltetlenné, (ez az orvos elhalálozása, vagy végleges munkaképtelenné nyilvánítása után egy év) addig az önkormányzat hiába kér és kap, a területi ÁNTSZ pedig hiába ad ki működési engedélyt az önkormányzatnak, az hamis közokirat, ezáltal közjogilag semmis. Ennek az érvénytelen ÁNTSZ engedélynek a birtokában pedig hiába köt az önkormányzat szerződést az Egészségbiztosítási Pénztárral, az ugyanúgy érvénytelen finanszírozási szerződés. Ez önmagában megvalósítja a nagy értékű hűtlen közpénzkezelést, a jogos finanszírozásától megfosztott háziorvostól elvont pénzből. Mindez az állami szervek hónapok óta tartó felügyeletével zajlik úgy, hogy az orvos minden írásos, ismételt megkeresése elöl folyamatosan bujkálnak, érdemi választ semmire sem adnak. Minderről a legfelsőbb vezetés (NEFMI és OEP) is folyamatosan tájékoztatva van, mintegy másfél tucatnyi levél formájában - de Ők is hallgatnak 10 hónapja.

Mi több, az Önálló Orvosi Törvényt is átiratták a közelmúltban. Visszahozták az Alkotmánybíróság által 6 évvel ezelőtt Alkotmány ellenesnek minősített önkormányzati beleszólási lehetőséget az önálló orvosi tevékenység befolyásolásába,  megszüntetve ezzel a tulajdonjog gyakorlás Alaptörvényben rögzített állami garanciáit.

Mindez három hete történt, s az ország közel 10 ezer háziorvosát közvetlenül érinti; a mintegy 85 milliárd forint értékű háziorvosi praxis összvagyont illetően.

Ezek után melyik fiatal, pályakezdő orvos mer ma Magyarországon praxist vásárolni súlyos milliókért saját pénzéből, tudva azt, hogy bármelyik polgármester váltás után az utcára kerülhet. Esetleg milliós nagyságrendű adóssággal is a nyakában, elveszítve azt, amibe saját pénzét invesztálta. Emiatt (is) az ország elhagyására kényszerülhet. Mert a praxis elidegenítése nélkül (amire neki törvényi kötelezettsége van, de a lehetőségétől is megfosztják „kirúgáskor”) más főállása mindaddig jogszerűen nem lehet! 

- Az „odavitt” orvosnak nincs praxisjoga, mert a praxis nem üresedett meg, Ő pedig azt nem vásárolta meg. Így nem jogosult semmiféle finanszírozásra sem! Ez esetben hogy mer kiállítani recepteket, táppénzes papírokat, igazolásokat, hiszen az így közokirat hamisítás, és hűtlen kezelés az OEP részéről. De magában az OEP által kinyomtatott üres recept is hamis közokirat, tekintve, hogy a tetején az áll, hogy 1165-ös Tardi Önkormányzati háziorvosi körzet. Ez pedig nem létezik az önálló orvos egészségügyi szolgáltatójának tardi jelenlétében.  Az OEP az általa forgalmazott hamis közokiratra nyújtja jogosulatlanul a recepttámogatást a közpénzből, éves szinten százmilliós sikkasztást elkövetve ezzel az adófizetőktől.

Az ÁNTSZ helyi vezetői beismerték !!!!) Keszthelyi doktornak ( áprilisban, a működési engedélyének visszavonása előtt ) és Ügyvédjének is, hogy a Tardi Önkormányzatnak kiadott működési engedélyük hamis közokirat, de mint mondták „felsőbb utasításra” cselekedtek. Ez alatt az Országos Tisztiorvosi Szolgálatot kell érteni. Így ezt nem akaródzik nekik visszavonni, holott ez a helyzet megoldásának a kulcsa.

Vajon ez hogyan szolgálja az alapellátás érdekeit, de főleg a jogbiztonságot? Arról nem is beszélve, hogy közel negyed éve Tard Önkormányzata az említett hivatalok „támogatásával” tudottan, szervezetten összehangolva nem biztosítja a törvényben előírt kötelező területi ellátást a településen. A lakosságnak utaznia kell a szomszédos faluba az állampolgári jogon járó alapellátásukért. Mindez láthatóan halmazati, folyamatosan elkövetett jogsértés, politikai támogatással.  

Kapom a híreket azóta is. Mi több, a tardi lakosok – el sem hinné a becses polgármester, hogy ki mindenki,  - (még a legjobb baráti köréből is, elvégre az emberek már csak ilyenek, gondolni kell a jövőre is) csak diktafonnal a zsebükben mennek be a Hivatalba. Eszembe jut, hogyan is kezdődik az Önkormányzati Törvény: „A helyi önkormányzat megvalósítja a helyi közakaratot…” Itt viszont minden ezzel ellentétesen folyik!

Az is eszembe jut, hogy a polgármester a választók bizalmából tölti be a tisztségét. No de ha elvész a bizalom, nem kellene annak a polgármesternek lemondania?! Márpedig ha az 1400 fős tardi lakos közül 1200 a polgármester ellen van, akkor talán mégsem a választópolgárokkal van a baj. Ugyanígy ha a lakosok 96 %-a Keszthelyi doktort akarja orvosának, a polgármester és sleppjének akaratával szemben, akkor ugyancsak nem a Keszthelyi doktorral lehet itt a probléma.

Az emberek mesélnek Tardon. Kérdezés nélkül is. Zsarolásról – hogy az emberek csak akkor kapnak közmunkára lehetőséget, ha úgy táncolnak,  ahogyan a Hivatal vezetői fütyülnek…

Mesélnek arról, hogy a „renitensekkel” a Hivatalban már csak ordítozni szokás. Mindegy hogy fiatal, idős, nő az illető…

Legújabban ama törvénytelenségek borzolják a kedélyeket, hogy a kötelező védőoltásokat – amelyeknek beadása kötelező – sem lehet elvégezni. A gyermekek több hónapos késében vannak. Védőoltást a 18/1998.NM rendelet 5.§.9.pont: Életkorhoz kötött kötelező védőoltás oltóhelyen végezhető.

3/A.§.17. oltóhely: legalább a rendelő vagy a tanácsadó egyéb jogszabályokban meghatározott általános szakmai minimumfeltételeivel rendelkező helyiség, különösen a háziorvosi, házi gyermekorvosi és iskolaorvosi rendelő, tanácsadó, foglalkozás-egészségügyi szolgálat rendelője, nemzetközi oltóhely, megyei klinikai védőoltási tanácsadó.

A praxisától jogtalanul megfosztott Keszthelyi Gyula doktor új rendelési helye – a cserépváraljai orvosi rendelő - nem alkalmas a védőoltások beadására, s erről a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Tiszaújvárosi, Mezőcsáti, Mezőkövesdi Kistérségi Népegészségügyi Intézet küldött hivatalos jegyzőkönyvet a cserépváraljai polgármester részére.

A tardi lakosok azonban  szeretett orvosuktól semmi áron nem kívánnak  elszakadni, mert kizárólag benne bíznak, és ehhez állampolgári joguk van. Vagyis lenne, ha nem zsarolnák, esetleg fenyegetnék őket.

Nem tudja az egyik kéz, hogy mit csinál a másik?

A Kormányhivatal által kiküldött jegyzőkönyvet Dr. Nagygyörgy Erzsébet tisztifőorvos írta alá, ám ugyanezen intézmény  kistérségi tisztifőorvosa Dr.Szabó Éva figyelmen kívül hagyva a fentebb említett jegyzőkönyvet, annak éppen ellenkezőjét állítva felkéri Cserépváralja polgármesterét, hogy az  szabálytalanságot elkövetve, szólítsa fel Keszthelyi doktort, hogy  oltsa be a gyerekeket. Ott, abban az orvosi rendelőben, amelyet négy nappal korábban az oltásra ugyanaz a Hivatal alkalmatlannak minősített…

Nos…így  működik manapság a Kormányhivatal, akinek a fennhatósága alá tartozik a törvényeket szegő ÁNTSZ, és a Polgármesteri Hivatalok?

Szinte már típus helyzet, hogy az Önálló Orvosi Törvény bevezetése óta a hatóságok, hivatalok összefogva egymással, adminisztratív eszközökkel vagyonfosztják tulajdonukból, gazdaságilag, egzisztenciálisan ellehetetlenítve ezzel háziorvosok százait.

Ezzel sok száz orvost kényszerítenek arra, hogy elhagyja az országot, és olyan helyen telepedjen le, ahol jog és vagyonbiztonság van.

Tekintve, hogy ez a praxis rendelési jog magántulajdonának megjelenése óta országos jelenség, úgy tűnik, mintha ez tudatosan szolgálná mind nagyobb tömeg elszakítását az alapellátási jogaiktól. Olyan ez, mint egy golyó nélküli háború: adminisztratív eszközökkel, így a háziorvosok elűzésével az országból, amit a lakosság egyre inkább mondogat is, súlyos politikai kritikaként.

Az Európa Tanács hetente informálódik minderről. Vajon miért érdeklődnek ennyire, és mit hozhat ez számunkra? Jót, elismerést biztosan nem! Mi magyarok már megszoktuk, hogy leminősítenek bennünket. De valóban megszokhatjuk azt, hogy önkormányzati önkény hatására, a lakosság egyre nagyobb része alapellátás nélkül marad? Főleg kis településeken, hiszen ma már több száz háziorvosi praxisban nincs állandó orvos. Mindez hatósági hivatali támogatással. Azoknak a közreműködésével, akiknek a törvények betartatása lenne a feladata.  

Ígérem, folytatása következik…

Gyöngyösi Zsuzsa

 

Rovatok: 
Életmód
X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1