Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Konzili Edit

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila
polonkaiattila@kame.hu

 

Rovatvezetők

Rovatvezetők:

Frigyesy Ágnes 
  Erdély
Albert Barbara
  sport
Gyöngyösi Zsuzsanna
  Délvidék, életmód, lapszél
Lengyel János
Szemere Judit

  Kárpátalja
Dr. Virág Ildikó
  egészség

Kapcsolat:

   Elnök - Főszerkesztő:
elnok@kame.hu
   Weboldal működés:
polonkaiattila@kame.hu

 

Működéssel kapcsolatos dokumentumok bejelentkezés után olvashatók

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

Publicisztika

Merénylet

Lord Bothwell, Stuart Mária skót kiránynő következő férjének Edinburgh, 1567. február 10.-i merénylet irányításával, a férj áldozatként vesztette életét, mely a lét és a valóság alapvető formáját a listás-merényletek sorában, a hires merénylet nevet  viselő kategóriában találta meg helyét
.

CREDO

 Legalsó és legfelső szinten, a társadalom életének úgyszólván minden területén a történelem folyamán a nemzet erkölcsi arculatát úgy igyekeztek kialakítani hogy lehetőleg jól megfeleljen az általános és európai igényeknek. Ez a krédó, kiállás valami mellett, hitvallás, vagy alapelv, amely mind a magán, mind a közösségi életet az ügyhöz való viszonyában hitelessé tette 

ASILUM

Lehetőségként létező menedék:  a menekülőnek védelmet és a bánatosnak vígasztalást nyújt; annak, aki hezitál, tétovázik, meginog vagy habozik...

LAPIDÁCIÓ

„Látnunk is kell egymást, hogy láthatóvá  váljunk” – hívhatom  most is segítségül Csoóri Sándort? Lapidáció ez lapidáris tömören, miként szorongatjuk - évszázadok óta dölyfös fejjel -  markunkban a bünhödés kövét, mint a számonkérés fegyverét.

NEMZETTÉ VÁLÁS

FÁTYOL

A kölcsönös engedményekkel járó megegyezés borító anyaga  a selyemből vagy pamutból szőtt lenge, áttetsző, hálószerű szövet: a fátyol.

Egy mindennapi epizód

 Elmentem, hogy föltankoljam a kis kocsimat, és meglepetéssel láttam, hogy a benzin ára gallononként most 3 dollár 4O centbe került, noha általában majdnem egy dollárral kerül többe. Még meg is kopogtattam a a benzinkutat itt is ott is, de a 3.3O kitartóan nem változott. 

PRÓFÉTA

  Lényege az, amit a neve mutat: előremondó, vagyis olyan valaki, aki kényszeritöen megszab, előír, a társadalmi együttélés során szabály és irányelv mértékét, nagyságát meghatározza, aki törvényeket hoz, itélkezik és azoknak érvényt szerez. Erdély fővárosa háromnegyedes többséggel szavazott Klaus Iohannisra a 2014.november hó l6-i országos választáson a román államelnöki jelöltre.

PISZOLÓGIA

Levéltár – mint neve is árulkodik -  becses, különleges értékű, féltve őrzött iratok, megbecsült emléktárgyak megőrzésére létesített intézmény, illetve erre a célra rendelt épület, mely fontos vagy vitás közügyekre hivatott döntőerővel hitelt szolgáltatni, vagy éppen valamely korszak történeti eseményeit személyes vonatkozásokkal átszőve megörökített írásműben őrizni.

Mint Phőnix...

Lucius Cornelius Lactantius (33o körül) szerint a napmadár, a phőnix-madár hazája részben Egyiptom, részben Arábia, Ethiopia és India. A tudatban kialakult gondolati forma a hitregéből a halhatatlanság és a megújuló élet jelképeként érkezik Európába, ahol  a neandervölgyiek és a modern ember evolúciós vonala már 6oo.ooo esztendővel ezelőtt ketté vált  A tudományos kutatások és az  eddigi ismereteink szerint a modern ember pedig körülbelül 4o.ooo éve vetette meg lábát Európában.

DIVERZIÓ

        Lidérc, vagy népiesen ludvérc a babona világában időnként bolygótűzként, madár formájában megjelenő gonosz szellem, aki  nyomasztó kinos álmokat okoz.               

MEGTISZTULÁS

  „Les Fleurs de Mal”A romlás virágai Charles Baudelaire /1821-1867/ kötetében  középkori latin nyelven irt verse, a Franciscane meae laudes /Egy francia leány dicsérete/ mesterműként illeszkedik, és minegy folytatása kiván lenni annak az egyházi irodalomnak, amely költői szövegében több tucatnyi Ave Maria sorból indult el a tisztaság védelmében.

Magtitok – titokmag (Halottak napjára)

A világ teremtésekor, amikor minden lenni kezdett  „Hajta tehát aföld gyenge fűvet, maghozó fűvet az ő neme szerint, és gyümölcstermő fát, amelynek gyümölcsében mag van az ő neme szerint.”/ Gen.1/12 /

REFORMÁCIÓ

Legtöbb ember éppen megfordítví látja a dolgot: adja  meg az Úr szívem kéréseit, majd akkor gyönyörködöm benne; majd akkor szeretni fogom, majd akkor hálás leszek iránta, majd akkor elismerem a magam Istenének.

SMOG

            „Lila sugárral gyúl a hajnal...” Ölbey Irén költő Adventi hajnalban versre kényszerül... Gyönyörű versre, térdre: a lila csoda adventi imádság bűnbánatába... Csak Vagabund Műveltség tesztje, vagy Immanuel Kant A tiszta ész kritikája lehet a magyar esszencia szinonimája.

ASPEKTUS (alternativ sci-fi)

              ASPEKTUS  (alternativ sci-fi)

              Látvány, amit egységként felfogott képként egy alkalommal lát a szemlélő: látványos voltát a pozitiv töltet, az érdekes, különleges, a tetsző látnivaló kölcsönzi, mig a szomorú látvány a látszólagos negativ töltettel cimborál.

Szorongó méltóság

Szorongó méltóság

LODDZSA

Lakóépületnek erkélyszerű, de a fal síkjából ki nem ugró szögletes keresztmetszetű pillérekre támaszkodó, falnyílást áthidaló boltíves palota- ünnepségek tartására alkalmas nyitott galéria a: loggia, azaz a loddzsa.

Neo kor, USA. 2034...

2034 Julius 4. Washington, USA

Történelmi fordulathoz érkezett az amerikai nép, mi több az emberiség. Nyugodtan állíthatom, hogy fantasztikus a hangulat! Amerikának a mai nappal, először, csimpánz lett az elnöke. A nép ünnepel, fára mászik, banánnal dobálják egymást és heves makogások között szeretkeznek az utcán, a bokrok között, ember a majommal, csimpánz a gorillával,  férfi nővel, nő a nővel…

ANOMÁLIA

    Legtalálóbb kifejezést a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája ratifikációs folyamatán Németh Zsolt használta, miután a kisebbségvédelmében megállapítja, hogy a nyelvi jogok jelentősége a nyelvi diszkriminációtól túlfűtött Közép- és Kelet-Európában kiemelkedő a „leghagymázasabb” ( önkívülettel járó lázas állapot ) kísérlet a szlovák nyelvtörvény, amely a szlovákságon esett történelmi sérelmekért nyelvi revansot kíván venni és nyomatékosítandó a törvény komolyságát, nyelv rendőrséget állít fel.

Oldalak

X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1