Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Konzili Edit

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila
polonkaiattila@kame.hu

 

Rovatvezetők

Rovatvezetők:

Frigyesy Ágnes 
  Erdély
Albert Barbara
  sport
Gyöngyösi Zsuzsanna
  Délvidék, életmód, lapszél
Lengyel János
Szemere Judit

  Kárpátalja
Dr. Virág Ildikó
  egészség

Kapcsolat:

   Elnök - Főszerkesztő:
elnok@kame.hu
   Weboldal működés:
polonkaiattila@kame.hu

 

Működéssel kapcsolatos dokumentumok bejelentkezés után olvashatók

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

Publicisztika

DILEMMA

JELLY IS VERY FINE OR

EPOLETT

Legrövidebben az énlelkű ember félelmét, - hogy a többiek nem becsülik - a Biblia fogalmazza meg: „Aki  felmagasztalja magát, megaláztatik”, mert, hogy nem rendelkezik a tökéletességhez szükséges bátorsággal.

FÁMA

Gondolatok némi paranoiával

A honvédségen is elmorfondirozgat néha az ember barátokkal egy-egy pohár bor mellett. Az egyik ezt mondja, a másik meg azt, de ahogy elnézem a dolgokat, legtöbb ember a honvédségről alkotott mérhetetlenül idejét múlta elképzeléssel voltaképpen majdnem hogy szuronyos puskás harcokra gondol most is, mint annak idején. 

KVÁZI

„L” Carlos Linnaeus  / 1707-1778 / svéd természettudós, orvos és botanikus.  Megalkotta a modern tudományos rendszerezés alapelveit, a rendszerezés kategóriáit  ( a taxanokat )  és kidolgozta a modern, korszerű tudományos nevezéktant, az élőlényekre alkalmazta a kettős elnevezést tudományos névként. Alapjaiban ma is az ő elveit és eljárásait használják a biológiában. Species Plantarum / 1753 / Source – Caroli Linnaei, neve rövidítése: „L.” Carl von Linné.

SÚLYPONT

Lámfalusi  Sándor (1953. -) bankár azt állítja, hogy a „politikában és a gazdasági életben nincs olyan, ami száz százalékig biztos lenne”; Galileo galilei pedig így igazítja a tévedések sorait: „Légy azért hálás annak, aki megszabadít tévedéseidtől, és ne haragudj, mint akit kellemes álomból ébresztenek fel.”

LEHETSÉGES STRATÉGIAI TÉNYEZŐ

Legújabb kor –  magával a valódi kapitalizmussal együtt már véget ért; 2001. szeptember 11- e nagyjából az a dátum, ami egy markáns határvonalként lezárja ezt az időszakot, azóta nem észrevétlenül de egy  új történelmi korba léptünk, amit már ugyan korábbi fogalommal „postmodern kor”-nak nevezhetünk.

ZAKIR

Lehető legszemléletesebb álcatörténettel hozza közel a ma közvéleményesen rossz szándékú alakváltó, ördögök fejedelme által megfertőzött emberi magatartást a valódi mondandó kendőzése kapcsán az örökös zakiri kísértés.”Minél bölcsebb és jobb egy ember, annál több jót vesz észre az emberekben.” (Blaise Pascal)

ERŐSEN

Latin-amerikai rizikószakma: az újságírás. Lelemény-ötlet a feltalálótól alkotott, de nem szabadalmazott műszaki eljárás rizikószakmája:a magyar találmány. Erősen veszélyes mindkettő. 

DIE HEILIGE SCHRIFT

Látványgazdag  német műveltség fűződik a  reformátor  D. Martin Luthers  nevéhez, aki a teljes Szentírás anyanyelvére  történő fordítással  ajándékozta meg nemzetét, egyházát, és az egyetemes kultúrát,  ma 468. éve hunyt el (sz.1483).

Petőfiért! – 11-12. rész - Petőfi és a színészet – Hódolat Petőfi Sándornak

„Hol volnának ma homokba írt alakításai? Megérnék ma nekünk az ő elpárolgott ködalakjai a „Homer és Ossziánt” vagy a „Talpra magyart”, melynek tüzével életünk fogytáig acélozza a lelkünket! Mi maradt volna a szabadság költőjének villámterhes mennydörgés-szózatából a színpadon? Intendáns uraknak mondott volna vele selymes üdvszónoklatokat?

INDANTRÉN

     Legeza Ilona műfordító szerint is Aleksis Kivi / Stenvall / volt az első finn regény  - A hét testvér -  szerzője, aki ezzel a különös heterogén  műfajjal vetett alapot versnek, drámának, epikának, a vaskos komikum és törékeny líra harmonikus elegyítésével.

NIMBUSZ

Lezörögsz-e, mint rég-hervadt virág
Rég-pihenő imakönyvből kihullva,
Vagy futkározva rongyig-cipeled
Vett nimbuszod, e zsarnok bús igát  -

LÉNYEGE SZERINT

  Lényege szerint a bizonytalanság mellé szegül a vonakodás is, ami mögött legtöbb esetben a félelem húzódik meg. A félelem pedig a megfélemlítésből származik, amely még a mai „demokrácia” törvénytelen velejárója. 

AD ABSURDUM

    Loco citato: Bozontos ember – kifejezéssel illette Lászlóffy Aladárt Sütő András Szovátán 1972. augusztu 8-án az egzistencialista emberkép kapcsán Jean-Paul-Sartre / teljes nevén Jean-Paul-Charles-Aymard-Sartre Párizs, 1905. június 21. – Párizs, 1980. április 15./ francia színmű – és regényíró,  irodalomkritikus,  politikai  aktivista,  valamint  az  ateista egzisztencializmust képviselő,  20. század francia filozófia vezéralakját,  -  annak méltatásakor.

Ignorabimus

    Lipcsében  1872-ben a természet megismerésének határairól tartott előadást E. Du Bois-Rezmond világhirű német élettankutató, ekkor hanzott el  a tudományos lemondást jelentő szó: ignorabimus. Ignoramus et ignorabimus, azaz nem tudjuk és nem is fogjuk megtudni a dolgokat, mert a teljes megismerésnek elvi korlátai vannak.

ACSARKODÁS

ZSÁBA

Legcélszerűbb felhasználást tekintő oknyomozó módszer az adott körülmények között az ismeretanyagot mint az érzet összességét, objektiv valóságot, a nemzet eszmei lényegét és az igazság ismérvét magunkévá tenni.  A „Fiat iustitia et pereat mundus”, vagy a bécsi változata a  „Fiat mundus et pereat iustitia”  a vagy-vagy választás szemiotikai lehetőségét is kizárja.

EGYSÉGIDEÁL

Lelkiségek története megadásra kényszerűl  - kimenekülve a sívár materializmus tompa unalmából – remény és szeretet erejével nemcsak költői fölemelkedés vonzalmát érzi ki  az összetartozásból, hanem emberi előítéletektől mentes –kortól és körülményektől függetlenűl  elfogadható,  indítást, amelyet egységideálnak nevezünk.

Oldalak

X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1