Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@fusz.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Konzili Edit

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila
polonkaiattila@fusz.hu

ELNÖKSÉG:
fuszelnokseg@gmail.com

Navigáció

Rovatvezetők

Rovatvezetők:

Frigyesy Ágnes 
  Erdély
Albert Barbara
  sport
Gyöngyösi Zsuzsanna
  Délvidék, életmód, lapszél
Lengyel János
Szemere Judit

  Kárpátalja
Dr. Virág Ildikó
  egészség

Kapcsolat:

   Elnök - Főszerkesztő:
elnok@fusz.hu
   Elnökség:
fuszelnokseg@gmail.com
   Weboldal működés:
polonkaiattila@fusz.hu

 

Működéssel kapcsolatos dokumentumok bejelentkezés után olvashatók

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Jelenlegi hely

Publicisztika

JELLY IS VERY FINE OR

EPOLETT

Legrövidebben az énlelkű ember félelmét, - hogy a többiek nem becsülik - a Biblia fogalmazza meg: „Aki  felmagasztalja magát, megaláztatik”, mert, hogy nem rendelkezik a tökéletességhez szükséges bátorsággal.

FÁMA

Gondolatok némi paranoiával

A honvédségen is elmorfondirozgat néha az ember barátokkal egy-egy pohár bor mellett. Az egyik ezt mondja, a másik meg azt, de ahogy elnézem a dolgokat, legtöbb ember a honvédségről alkotott mérhetetlenül idejét múlta elképzeléssel voltaképpen majdnem hogy szuronyos puskás harcokra gondol most is, mint annak idején. 

KVÁZI

„L” Carlos Linnaeus  / 1707-1778 / svéd természettudós, orvos és botanikus.  Megalkotta a modern tudományos rendszerezés alapelveit, a rendszerezés kategóriáit  ( a taxanokat )  és kidolgozta a modern, korszerű tudományos nevezéktant, az élőlényekre alkalmazta a kettős elnevezést tudományos névként. Alapjaiban ma is az ő elveit és eljárásait használják a biológiában. Species Plantarum / 1753 / Source – Caroli Linnaei, neve rövidítése: „L.” Carl von Linné.

SÚLYPONT

Lámfalusi  Sándor (1953. -) bankár azt állítja, hogy a „politikában és a gazdasági életben nincs olyan, ami száz százalékig biztos lenne”; Galileo galilei pedig így igazítja a tévedések sorait: „Légy azért hálás annak, aki megszabadít tévedéseidtől, és ne haragudj, mint akit kellemes álomból ébresztenek fel.”

LEHETSÉGES STRATÉGIAI TÉNYEZŐ

Legújabb kor –  magával a valódi kapitalizmussal együtt már véget ért; 2001. szeptember 11- e nagyjából az a dátum, ami egy markáns határvonalként lezárja ezt az időszakot, azóta nem észrevétlenül de egy  új történelmi korba léptünk, amit már ugyan korábbi fogalommal „postmodern kor”-nak nevezhetünk.

ZAKIR

Lehető legszemléletesebb álcatörténettel hozza közel a ma közvéleményesen rossz szándékú alakváltó, ördögök fejedelme által megfertőzött emberi magatartást a valódi mondandó kendőzése kapcsán az örökös zakiri kísértés.”Minél bölcsebb és jobb egy ember, annál több jót vesz észre az emberekben.” (Blaise Pascal)

ERŐSEN

Latin-amerikai rizikószakma: az újságírás. Lelemény-ötlet a feltalálótól alkotott, de nem szabadalmazott műszaki eljárás rizikószakmája:a magyar találmány. Erősen veszélyes mindkettő. 

DIE HEILIGE SCHRIFT

Látványgazdag  német műveltség fűződik a  reformátor  D. Martin Luthers  nevéhez, aki a teljes Szentírás anyanyelvére  történő fordítással  ajándékozta meg nemzetét, egyházát, és az egyetemes kultúrát,  ma 468. éve hunyt el (sz.1483).

Petőfiért! – 11-12. rész - Petőfi és a színészet – Hódolat Petőfi Sándornak

„Hol volnának ma homokba írt alakításai? Megérnék ma nekünk az ő elpárolgott ködalakjai a „Homer és Ossziánt” vagy a „Talpra magyart”, melynek tüzével életünk fogytáig acélozza a lelkünket! Mi maradt volna a szabadság költőjének villámterhes mennydörgés-szózatából a színpadon? Intendáns uraknak mondott volna vele selymes üdvszónoklatokat?

INDANTRÉN

     Legeza Ilona műfordító szerint is Aleksis Kivi / Stenvall / volt az első finn regény  - A hét testvér -  szerzője, aki ezzel a különös heterogén  műfajjal vetett alapot versnek, drámának, epikának, a vaskos komikum és törékeny líra harmonikus elegyítésével.

NIMBUSZ

Lezörögsz-e, mint rég-hervadt virág
Rég-pihenő imakönyvből kihullva,
Vagy futkározva rongyig-cipeled
Vett nimbuszod, e zsarnok bús igát  -

LÉNYEGE SZERINT

  Lényege szerint a bizonytalanság mellé szegül a vonakodás is, ami mögött legtöbb esetben a félelem húzódik meg. A félelem pedig a megfélemlítésből származik, amely még a mai „demokrácia” törvénytelen velejárója. 

AD ABSURDUM

    Loco citato: Bozontos ember – kifejezéssel illette Lászlóffy Aladárt Sütő András Szovátán 1972. augusztu 8-án az egzistencialista emberkép kapcsán Jean-Paul-Sartre / teljes nevén Jean-Paul-Charles-Aymard-Sartre Párizs, 1905. június 21. – Párizs, 1980. április 15./ francia színmű – és regényíró,  irodalomkritikus,  politikai  aktivista,  valamint  az  ateista egzisztencializmust képviselő,  20. század francia filozófia vezéralakját,  -  annak méltatásakor.

Ignorabimus

    Lipcsében  1872-ben a természet megismerésének határairól tartott előadást E. Du Bois-Rezmond világhirű német élettankutató, ekkor hanzott el  a tudományos lemondást jelentő szó: ignorabimus. Ignoramus et ignorabimus, azaz nem tudjuk és nem is fogjuk megtudni a dolgokat, mert a teljes megismerésnek elvi korlátai vannak.

ACSARKODÁS

ZSÁBA

Legcélszerűbb felhasználást tekintő oknyomozó módszer az adott körülmények között az ismeretanyagot mint az érzet összességét, objektiv valóságot, a nemzet eszmei lényegét és az igazság ismérvét magunkévá tenni.  A „Fiat iustitia et pereat mundus”, vagy a bécsi változata a  „Fiat mundus et pereat iustitia”  a vagy-vagy választás szemiotikai lehetőségét is kizárja.

EGYSÉGIDEÁL

Lelkiségek története megadásra kényszerűl  - kimenekülve a sívár materializmus tompa unalmából – remény és szeretet erejével nemcsak költői fölemelkedés vonzalmát érzi ki  az összetartozásból, hanem emberi előítéletektől mentes –kortól és körülményektől függetlenűl  elfogadható,  indítást, amelyet egységideálnak nevezünk.

FIDELITÁS

Legtalálóbban Sophie d’Houdelot grófné jellemezte, az egyetlen nő akit Rousseau saját bevallása szerint szeretett. Ezeket írja: „Ijesztően csúnya volt és a szerelem nem tette vonzóbbá. De megesett rajta a szívem és elnézően és kedvesen bántam vele. Érdekes őrült volt.”

Oldalak

X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1