Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Konzili Edit

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila
polonkaiattila@kame.hu

 

Rovatvezetők

Rovatvezetők:

Frigyesy Ágnes 
  Erdély
Albert Barbara
  sport
Gyöngyösi Zsuzsanna
  Délvidék, életmód, lapszél
Lengyel János
Szemere Judit

  Kárpátalja
Dr. Virág Ildikó
  egészség

Kapcsolat:

   Elnök - Főszerkesztő:
elnok@kame.hu
   Weboldal működés:
polonkaiattila@kame.hu

 

Működéssel kapcsolatos dokumentumok bejelentkezés után olvashatók

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

Publicisztika

FIDELITÁS

Legtalálóbban Sophie d’Houdelot grófné jellemezte, az egyetlen nő akit Rousseau saját bevallása szerint szeretett. Ezeket írja: „Ijesztően csúnya volt és a szerelem nem tette vonzóbbá. De megesett rajta a szívem és elnézően és kedvesen bántam vele. Érdekes őrült volt.”

GYÖKÉRSORS

Lager Heidenau, Zagubica fölött a hegyekben 1944. augusztus 8-án  írta

               Radnóti Miklós:Gyökérsors            

                              A gyökérben erő surran
                                ,esőt iszik, földdel él
                                   és az álma hófehér.

HOLDSZÍN

Lenni vagy nem lenni, ez itt a kérdés. / Shakespeare III,1.Hamlet monológjából To be or not te be, that is the question /  Nem sivár társadalomtörténeti értekezés, hanem a nemzet életének szétágazó küzdelméből egy csodálatos, sokoldalú emberi portré ez, melyet megeleveniteni  kiván az emlékezés. 

IGEN

Leküzdhetetlen késztetést érez minden ember, hogy vágyait követve, eldöntendő egyéni és közösségi ügyekben   -  áttörései rövid és  hosszú távon -, hogy  legendás lények és gyengéd érzelmek  világában is sikeres, azaz igen legyen.

BONUS BONA BONUM

  Latin névszóragozásban a tőtipus szerint, ötféle  az  „aranykori  nyelv” / Kr.e.l. század közepétől a Kr.u.1. század közepéig /  alapesete: a független alanyeset és a négy függőeset / tárgy, birtok, részes, határozói / és szórványosan előfordul a megszólító eset is.

BOLTÍV

Lépni sem lehet, talán nem is érdemes az  egymásba ölelkező fölérendeltség mélységi tagozódását úgy szemlélni vagy éppen értelmezni Kárpát-medencében, hogy  ne sejtsük a téglából, kőből épitett látható és az összetartozás bizonyitó láthatatlan de áthidaló, összekötő elemet: a boltívet.

AMBIVALENS

Lilás színű, villás-szarvú ökrük volt,  köztudottan  a magyaroknak Pannoniába való bejövetelekor az ambivalenciát kifejezö értelmezhetőség  - a különben eltérő és még szűkösebb forrás-adatok szerint.      

ARDERE ET LUCERE

DO UT DES

                Látszólagosan, minden rendben: így kérdezünk és így is válaszolunk. Nem magyaros sem a kérdés, sem a felelet. De egyszerüen alkalmas, még az alkalmatlan helyzetekben is.

Jellemkomédia

              160. esztendeje született  Újházy Ede  / Debrecen, 1844. január 28. – Budapest, 1915. november 14. /,  aki színész és  jellemkomikus,  a  realista  színjátszás  úttörője, színészpedagógus;  gasztronómiatörténeti alakja a művészvilágnak.

GRÓF TELEKI PÁL deskripció

Deodárfák

Lelket tápláló a jó szó. „Van-e tavasz abban az országban, ahová ő ment, és hol töltheti meg korsóját ezekben a forró napokban?” Riadtan kérdeztük egymást: - Van-e  ország túl a hegyeken, ahol mi lalunk? - így  érdeklődött Rabindranáth Tagore a deodárfáktól beárnyékolt úton...
 

A múlt idő dicsérője

Laudator temporis acti, - Horatius nevezi igy az öregeket, a 148.versben, miután megdicséri Homerost, hogy a trójai háború elbeszélését nem Léda tojásán / ab ovo / kezdi, hanen mindjárt dolgok közepépe ragadja az olvasót. 

Politikai inkorrekt?

Azon írókat, amelyeket a kommunista éra igyekezett elhallgatni, a mai magyar társadalom, jelentős része újra felfedez, és szívesen olvassa műveiket. Az igazság utat tör, és mint Dsida Jenő, Wass Albert, vagy Herczeg Ferenc, akit 1925-ben irodalmi Nobel díjra jelölt az MTA, úgy Tormay Cécile művei is újra népszerűvé váltak, egyszerűen azért, mert az az érték, melyet ránk hagytak, örök érvényű szellemi útravalóul szolgálnak. S habár könyveik nem iskolai kötelező olvasmányok, mégis a kollektív tudat igényli az Ő tisztánlátó gondolataikat. 

Látványeurópaiság

Ugyanis újdondász / újságiró/”MODERN,EUROPAI MAGYARORSZÁG” cimű felhivását szalagszerű fejlécben olvashatjuk egyik hetilapban. „Egy nyelven beszéljünk!” – igéretesnek mutatkozó alcim, mely a szellemi alkotásnak tartalomra utaló rövid megjelölése.

A csillagokig

Lesz-e gyümölcs a fán, melynek nincs virága ?  - hangzott el a kérdés A magyar ifjakhoz cimű vers  első sorában, majd a Reggel,  1936. október l9-i számában  gróf Hadik Mihály a mai ifjúság problémáival összefüggésben irt értekezése „Lesz-e gyümölcs a fán?” -  cimet viseli. Az ifjúság mai kérdéseivel azóta is foglalkozunk, ha éppen úgy kell nemzetközileg elfogadott, egyértelmű szabályokra alapitott elnevezési rendszerekben.

Anyaminta

Levelek Iris koszorújából – Babits Mihály (1883-1941) első kötetének címe jelképes értelmű, s egyuttal költői proramját is kifejezi: Iris az istenek követe, a szivárvány, a világ sokszínűségének szimbóluma, akinek esszétartanulmányi ars poeticaja: „Vörösmarty minden sorából az egyetemesre nyílik rálátás” – a csodálat anyamintája  halálának hetvenedik évfordulóján.

Conditio sine qua non

Létének törvénye határozza meg minden embernek, hogy hol tart életútján: a gondolatai, amelyeket jellemébe épített, -  juttatták oda, - és életének rendszerében nincs egyetlen véletlen rész sem, hanem minden egy tévedhetetlen törvény műkődésének eredménye

Jókora csúsztatás

Az Echo TV keddi Napi aktualitásában, a húsvéti különkiadásában hangzott el a bevezetőben a nagy csúsztatás, szinte mellékmondatként, de mégis elhangzott és mind gyakrabban halljuk ezt a kigondolt csúsztatást. A bemondó ugyanis Krisztus  PILÁTUS ÁLTALi HALÁLRAÍTÉLÉSÉT említi, ami hazugság.

Siklósi András: Egy igazi holokauszt valódi gázkamrákkal

Most bizonyos lazán összefüggő eseményekről írok, ám ha a tisztelt Olvasó türelmesen követi cikkemet, a végére bizonyára letisztul a kép, s bárki könnyedén megértheti, hogy a látszólag egymástól távoli történések és gondolatok közt is eltéphetetlen kapcsolat áll fenn, hiszen mindez szorosan rám vonatkoztatható.

Oldalak

X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1