Navigáció

Akkreditált Képzés

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Impresszum

Gyöngyösi Zsuzsa
elnök, főszerkesztő
Konzili Edit
főszerkesztő-helyettes

Polonkai Attila
weboldal technikai karbantartó

Rovatvezetők:

Frigyesy Ágnes 
  Erdély
Albert Barbara
  sport
Gyöngyösi Zsuzsanna
  Délvidék, életmód, lapszél
Lengyel János
Szemere Judit

  Kárpátalja
Dr. Virág Ildikó
  egészség

Fotó:
Pusztai Sándor


Kapcsolat:

   Elnök - Főszerkesztő:
elnok@fusz.hu
   Elnökség:
fuszelnokseg@gmail.com
   Weboldal működés:
polonkaiattila@fusz.hu

Jelenlegi hely

Történelem

Hunyadi Mátyás 557 éve a Duna jegén...

557 éve, 1458. január 24-én a Duna jegén királlyá kiáltották ki Hunyadi Mátyást, akit a magyar emberek emlékezete az egyik legnagyobb magyar uralkodóként tart számon.

557 évvel ezelőtt választották Hunyadi Mátyást királlyá

2015. január 24., 05:20 magyarno.com
"Isten adta nekünk Mennyországból oltalmunkra"

Zetényi Csukás Ferenc: Avar kavar

„A bölcs a más kárán tanul, az ostoba a magáén sem tud.”

-A mai magyar valósággal való bármilyen egyezés kizárólag a véletlen része-

A doni katasztrófára emlékezünk

A doni katasztrófa évfordulójára emlékezünk ma. Hetvenkét éve, 1943. január 12. hajnalán az urivi hídfőállásnál indult meg az a szovjet támadás, amely napok alatt megsemmisítette a második magyar hadsereget.

Lesz történelmi Magyarország! Visszaállítható a Szent Korona Országainak Uniója!

Most tessék figyelni!: Ezek a nagyhatalmak teljesen tisztában voltak azzal, hogy a többi európai országhoz hasonlóan, Magyarország is benyújtja jogos követelését történelmi határainak visszaállítása érdekében, azaz a gyalázatos és becstelen trianoni országcsonkítás jóvátétele, az eredeti, történelmi-földrajzi állapotok visszarendezése érdekében.

Nimródtól Szent Istvánig

Nimród és Ankira nemzette Hunort és Magort,
Hunor nemzette Bort,
Bor nemzetségéből származott Dama,
Dama nemzetségéből származott Keled,

Zetényi Csukás Ferenc: "Repülj, repülj szép magyar pilóta!"

„Repülj, repülj szép magyar pilóta!”

SZEMÉLYES EMLÉKEZÉS VITÉZ NAGYBÁNYAI HORTHY ISTVÁNRA
-Száztíz esztendeje született-

Nagy Sándor anyja orgiázhatott Amphipoliszban

Nagy Sándor léha, kígyóimádó anyja is fekhet a hatalmas makedón sírban.

Zetényi Csukás Ferenc:Véres csütörtök

VÉRES CSÜTÖRTÖK
-Tankok, dübörgő vascsizmák és hazug ígéretek-

„Ruszkik haza!”

Zetényi Csukás Ferenc: Az egri ostrom emlékezetére - 1552. szeptember 9. - október 17. -

Reményeim szerint a mai nap a közmédiában és a tantermekben az egri hősök emlékezetéről fog szólani, bár a ma Magyarországában a hősöket inkább feledik, mint éltetik. Valamilyen megmagyarázhatatlan homályos okból - vagy érdekből- a gyermekeinknek a négy magyar sorscsapást tanítják: tatárjárás, Mohács, Trianon és a 2. világháború veszteségei, a diadalokat meg elfeledik.

Zetényi Csukás Ferenc: Választás utánra...

„A jog szenvedélymentes értelem.”

Holnap lesz éppen hetven esztendeje, hogy 1944. október 15-én vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó regnálásának közel 25 éve véget ért (1920. március 1- 1944. október 15). Ezen történelmi eseményre való megemlékezés kapcsán javaslom annak át, és elfogulatlan újragondolását!

Történelmi kitekintő 1479. október 13.- A kenyérmezei csatában Báthory István...

Történelmi kitekintő / 1479.október 13 – A kenyérmezei csatában Báthory István országbíró, erdélyi vajda és Kinizsi Pál temesi ispán seregei szétverik a Dél-Erdélyben pusztító török haderőt.

Zetényi Csukás Ferenc: "Az ezeréves Magyar-Birodalom előbb-utóbb helyre fog állni..."

„Nem kell nekünk a más folyója./ Nem kell nekünk a mások bérce,/ Csak az kell, ami a miénk volt,/ Ahogy az Isten rég kimérte./ Nem kell nekünk idegen égbolt/ Egy porszeme sem a világnak/ Csak az kell, ami a miénk volt./ Igazságot, igazságot, igazságot Magyarországnak!”

 

Kétszázezer magyart nyelt el Szibéria

A "felszabadító" Vörös Hadsereg konkrét tervszámokkal érkezett Magyarországra: 600 ezer embert hurcoltak el, egyharmaduk soha nem tért haza.

1761. október 2. | Mikes Kelemen halála

Szerző: Tarján M. Tamás

„Én úgy szeretem már Rodostót, hogy soha el nem felejthetem Zágont!”
(Mikes Kelemen)

1918. szeptember 30. | Szabó Ervin halála

1918. szeptember 30-án hunyt el Szabó Ervin, a dualizmus korszakának egyik legjelentősebb baloldali radikális ideológusa, aki anarcho-szindikalista eszméivel komoly hatást gyakorolt a Társadalomtudományi Társaság és a Huszadik Század folyóirat, valamint a szociáldemokraták köreire is. Bár Szabó politikai nézetei és publikációi máig megosztják a közvéleményt, a tudós a – később róla elnevezett – Fővárosi Könyvtár megszervezésében, valamint a hazai könyvtártudomány és szociológia megalapozásában vitathatatlan érdemeket szerzett.

Innovatív volt a kőkorszak embere

Sok ezer kőeszköz került napvilágra egy örményországi ásatás során, a 325 ezer éves leletek tanúsága szerint az új szerszámkészítési technológiák helyileg fejlődtek ki Eurázsiában, nem pedig a kirajzó afrikai népesség terjesztette el az Óvilágban, ahogy ezt korábban feltételezték.

1848. szeptember 29. | A pákozdi csata

„Fut Bécs felé Jellacsics, a gyáva,
Seregének seregünk nyomába’,
Megrémülve fut a magyar hadtól;
Magyar hadban egy vén zászlótartó.”
(Petőfi Sándor: A vén zászlótartó)

Zetényi Csukás Ferenc:A diadalmas szocializmus előharcosai?

1919 őszétől eljött Magyarországon az éj, hogy majd ezt követően 133 napig tartson a tél, a fagy és a sötétség. Az „őszirózsás forradalom” után jött a Tanácsköztársaság. 133 nap, mely a kommunisták szerint szabadságot kreált.
„Az elnyomott munkásosztály, a dolgozók felülkerekedtek a burzsuán!”-ideiglenesen győzött a patkánylázadás.

74 éve szeptember 11: Kolozsvárott ünneplő tömeg fogadta a Horthy Miklós vezetésével bevonuló Magyar KirályiHonvédséget

Horthy Miklós

1940. szeptember 11-én volt,  hogy Kolozsvárott ünneplő tömeg fogadta a Horthy Miklós vezetésével bevonuló Magyar Királyi Honvédséget. Erdély fővárosa, Kolozsvár a román megszállás alól felszabadult.

Oldalak

X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1