Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Konzili Edit

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila
polonkaiattila@kame.hu

 

Rovatvezetők

Rovatvezetők:

Frigyesy Ágnes 
  Erdély
Albert Barbara
  sport
Gyöngyösi Zsuzsanna
  Délvidék, életmód, lapszél
Lengyel János
Szemere Judit

  Kárpátalja
Dr. Virág Ildikó
  egészség

Kapcsolat:

   Elnök - Főszerkesztő:
elnok@kame.hu
   Weboldal működés:
polonkaiattila@kame.hu

 

Működéssel kapcsolatos dokumentumok bejelentkezés után olvashatók

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

Történelem

Badiny Jós Ferenc: A kazár rejtély

Kazár rejtély cím alatt közöl az ÉLET és TUDOMÁNY 1988. nov. 11-i száma BARTHA Antaltól egy cikket, melyben neves történészünk "A Szent Kagán Országa" rövid történetét ismerteti. E cikk folytatása a következő számban (nov. 18.) jelent meg, ahol is RÓNA-TAS András igyekezetét észleljük "Egy kihalt nyelv nyomában".

Szántai Lajos: A Pálos Rend

A pálosok életútját nem lehet teljesen és biztosan végigjárni, viszont vannak nagyon fontos történelmi csomópontok és sorsfordulók, amiket jobban meg lehet vizsgálni, hogy közelebb juthassunk hozzájuk.

Zetényi Csukás Ferenc: Egy újragondolásra váró Horthy-kor 1920-1944

Szegedről indulva, tegnapelőtt Nyíregyházán, tegnap Budapesten jártam és ma is a fővárosba indultam egy előadásomra. Kivételesen nem a hirtelen téliesre fordult idő nem engedte, hogy elérjem utam célját, sokkal inkább a technika ördöge babrált ki velem; az autónk meghibásodott.

Zetényi Csukás Ferenc: Szentségtörés-Akiért a harang szól

„Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak.” ( István király intelmei –részlet-)

Badinyi Jós Ferenc: Történelmi és régészeti bizonyosságok

"Tanulmányom megírására serkentettek a legújabb régészeti kiértékelésekből vett történelmi és kronológiai összefüggések is, melyeket a következőkben említek meg: Miután Gordon Childe megállapította, hogy "a Kr. u. 3. évezredben már a sumir kultúra a Kárpát-medencében megtalálható" teljesen érthetővé válik az, hogy 

1919. január 11. - Erdélyt Romániához csatolják

Történelmi kitekintő 1919. január 11. – Erdélyt Romániához csatolják.

 A történelmi Erdély egy 300-480 méterrel a tengerszint felett levő fennsíkot, az úgynevezett Erdélyi-medencét foglalja magában a körülötte emelkedő hegyvonulatokkal. Területe 57 000 km². Határai: délen Havasalföldtől a Déli-Kárpátok, keleten Moldvától és Bukovinától a Keleti-Kárpátok választják el.

Zetényi Csukás Ferenc: Levél édesanyámnak...

„Aludjatok, ti áldott hőseink, pihenj te néma hadsereg!
Ringasson békén a távoli rög, s ne bántson könny, értetek pereg.”

A doni ütközetben elesett hősökre emlékezik az ország

Elmentek a távoli Don folyó partjára. Ahol végül magukra hagyva küzdöttek a túlerővel szemben. A folyamatosan rohamozó orosz csapatok, a farkasordító hideg és a megszámlálhatatlan harckocsi végül legyőzte őket. De nem adták olcsón az életüket! Az utolsó lőszerig harcoltak, nem volt más vágyuk, mint viszont látni drága szülőhazájukat.

Bukovinai székelyek - Hazátlanok

A magyar történelem sajátosan sok szomorú fejezetében a legtöbb történelemírónk csak néhány sort szentel annak az eseménysorozatnak, melynek következményeként a mádéfalvi veszedelem címen ismert székelymészárlás történt.

Történelmi kitekintő: 1849. január 8. - A nagyenyedi népirtás kezdete

Nagyenyed Gyulafehérvártól 30 km-re északra a Maros jobb partján fekszik, Erdélyben. Legmagasabb pontja az Őrhegy (367 m).
Neve puszta személynévből származik. Ennek eredete a magyar Egyed személynév, mivel templomának Szent Egyed a védőszentje. Előtagja a Szászsebes és Vízakna közti Kisenyedtől különbözteti meg.

 

Badiny Jós Ferenc: Ősvallásunk nyomában

Mind az emigrációban, mind pedig Magyarországon nagyon sokan élnek olyanok, akiknek a lelki szükségletét nem elégíti judai- keresztény hitvilág.

Zetényi-Csukás Ferenc: Kávézó Horthyhoz

A srác egyetemista. Jogot hallgat, én meg őt. Horthyról beszél, hangosan és határozottan. Hiszi is, amit mond.

Badiny Jós Ferenc: A magyar ősiségről

Amikor e sorokat írom, tudom jól, hogy nagy a világ és benne kicsiny az ember. Tudom, hogy a nagyvilágban szétszóródott magyarságnak csak egy kis hangja vagyok, de torkom kitátom, mert szeretnék olyan bőszen ordítani, hogy szavam beessen minden magyar fülbe. De a füleken át a Magyar Lélekhez kívánok szólni, és a magyar lelkek elérésének vágyában indítékom a HIT. Hiszek a csodákban... 

182 éve kelt hajóútra Charles Darwin, hogy az állatfajokat tanulmányozza

Dél-Amerikát, Ausztráliát és a Polinéziai szigetcsoportokat érintve, ahonnan 1836. október másodikán, közel öt év múltán érkeztek vissza Angliába. Útjának eredménye híres naplója, az Egy természettudós utazása a föld körül, bőséges állattani, növénytani és geológiai gyűjtemény, valamint az a megváltozott szemlélet, mellyel az élővilágot megfigyeléseinek birtokában nézi.

 

Történelmi kitekintő

/ 1705.december 8. – A kuruc csapatok beveszik Kőszeget gróf Csáky Mihály, Kisfaludy György és Bezerédj Imre vezérletével. Ki volt Csáky Mihály? Csáky Mihály, körösszegi gróf (1676. október 29. – Rodostó, 1757. december 7.) kuruc generális.

I. Ulászló magyar király

Magyarországon I. Ulászló, Lengyelországban III. Ulászló (lengyelül: Władysław III Warneńczyk[1]) (Krakkó1424október 31. –Várna1444november 10.Jagelló-házból származó magyar király és III. Ulászló néven lengyel király is. Lengyelországban 1434.június 1-jétőlMagyarországon 1440július 17-étől haláláig uralkodott. Apja II. Ulászló lengyel király, a Jagelló-ház első jelentős uralkodója, anyja II. Ulászló negyedik felesége, Holszański Zsófia volt.

 

Történelmi kitekintő

Kazinczi és alsóregmeczi Kazinczy Lajos (Széphalom, 1820. október 20. – Arad, 1849. október 25.) honvédezredes, Kazinczy Ferenc és felesége, gróf Török Sophie legkisebb fia, a szabadságharc vértanúja.

Történelmi kitekintő 1448. október 19.

Történelmi kitekintő 1448.október 19. – A második rigómezei csatában Hunyadi János hadereje, Brankovics György szerb despota árulása révén súlyos vereséget szenved a II. Murád szultán vezette török haderőtől. Hunyadi maga is Brankovics fogságába kerül. Rigómező (más néven Rigóföld, szerbül Косово Поље / Kosovo Polje, albánul Fushë Kosova), nagy köves síkság Koszovó területén Mitrovicától délre, Prishtinától (Priština) nyugatra. A síkságról kapta a nevét Kosovo Polje városa.

Amilyen a múlt, olyan a jövőkép

A román történészek a tökélyig fejlesztették azt a módszert, amellyel fából vaskarikát, azaz a magyar történelemből román történelmet tudnak fabrikálni. Ha van még valaki, aki kételkedik ebben, az elmulasztott ellátogatni a nagyváradi önkormányzat által szervezett kétnapos történelemtudományi szimpóziumára, amelyet Nagyvárad kilencszáz éves múltja apropóján szerveztek meg, túlnyomórészt román történészek részvételével.

Lajdi Tamás: Szakrális magyar történelem

Lajdi Tamás:   Szakrális magyar történelem
avagy „nincs olyan rejtett dolog, ami le ne lepleződnék”

     

Oldalak

X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1