Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Konzili Edit

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila
polonkaiattila@kame.hu

 

Rovatvezetők

Rovatvezetők:

Frigyesy Ágnes 
  Erdély
Albert Barbara
  sport
Gyöngyösi Zsuzsanna
  Délvidék, életmód, lapszél
Lengyel János
Szemere Judit

  Kárpátalja
Dr. Virág Ildikó
  egészség

Kapcsolat:

   Elnök - Főszerkesztő:
elnok@kame.hu
   Weboldal működés:
polonkaiattila@kame.hu

 

Működéssel kapcsolatos dokumentumok bejelentkezés után olvashatók

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

Történelem

1849. január 8. – A nagyenyedi magyarok kiirtása

Nagyenyed legnagyobb pusztulása a magyar szabadságharc idején, 1849. január 8-án volt, amikor a város leégett. Több mint 800 ember halt meg, amikor román népfelkelők lerohanták a várost.

Isten szava a magyar nép szava! Az ősi magyar népfelségjog virágzása és hanyatlása

Gyötrelmes kín, eszméletsújtó, kedv s lélekölő átok nem tudni, kik vagyunk! Nem tudni, kik voltunk, hogyan éltünk, hol éltünk, kik voltak őseink! Nem tudni, miféle igazságok szabták meg életüket s miként állták meg helyüket régmúlt idők ádáz viharaiban? És mit hagytak ránk örökül? 

Bíró József: A magyarság szabir-onougor eredete 14.bef. rész.

ATILLA VÁLOGATOTT GONDOLATAI

Ajánlás és tanács

Bíró József: A magyarság szabir-onogur eredete 13.rész

F Ü G G E L É K

ATILLA, A BÖLCS KIRÁLY

Most, hogy a magyar történelemírásba kezd ismét visszahelyeződni a hun-magyar azonosság-rokonság ténye (Bakay, Kiszely professzorok stb.), illőnek találom, hogy magyar történelmünk legnagyobb uralkodójáról bemutassam a következőket:  

Bíró József: A MAGYARSÁG SZABIR-ONOGUR EREDETE 12...rész

A MAGYARSÁG SZABIR-ONOGUR SZÁRMAZÁS-ELMÉLETÉNEK ÖSSZEGEZÉSE 

Dvihally Károly: Aradi Golgota

"Ha hűvös, őszi éjszakákon
a csillagokat kémlele
tizenhárom ragyogó csillag
felülről őrzi népedet. "

„Szép deputáció megy Istenhez a magyarok ügyében reprezentálni!”

A világosi fegyverletétel. 1849. augusztus 13-án Világosnál a magyarok az orosz csapatok előtt letették a fegyvert. A tábornokok úgy hitték, hogy az oroszok megvédelmezhetik őket a vérszomjas Haynautól, de csalódniuk kellett. Augusztus 22-én az oroszok elvették fegyvereiket, majd másnap átadták őket az osztrákoknak.

Beépülsz a rendszerbe? - A mátrix igazi arca

Sokszor gondolunk arra, hogy mi ez a szellemi, fizikai, mentális és gondolati sötétség, ami körbe vesz minket. Miért kell úgy élni az életünket, hogy ha körbe nézünk csak nagyon kevés pozitív dolgot, lélekemelő gondolatot, s jó érzést találunk?

Biró József: A magyarság szabir-onogur eredete 11.rész

A valódi – nem a finnugorisztika elméletét valló – magyar őstörténet-kutatók, történészek nem honfoglalásról, hanem honvisszafoglalásról szólnak, mert a 895-96-os hazaszerzés nem az első betelepedésünk a Kárpát-medencébe. Kutatásaim alapján i. e. 5500 tájáról már régészeti leletekkel, sőt írásjelekkel is igazolni tudjuk szabir-magyar őseink jelenlétét hazánkban. Erről tanúskodik a Körös-Kultúra műveltsége, az ekorabeli mezopotámiai írásjelekhez hasonló Tatárlaka-i korongocskák felíratai. 

Bíró József: A magyarság szabir-onogur eredete 10.rész

A magyar őstörténet kutatásában az a cél vezérelt, hogy minél pontosabb és kimerítőbb leírást adjak a hajdan erős nagyhatalomnak számító magyar nép ősiségéről. Miután rájöttem, hogy a szabir népben kell keresnünk nemzetünk legmélyebbre nyúló gyökereit, kutatásaim főleg az ős-szabirok életének kifürkészésére irányult.

Bíró József: A magyarság szabír-onogur eredete 9.rész

Xenophon görög történetíró és hadvezér (Kr. e. 434-355) nyolc köyvet hagyott hátra az utókor számára. Anabasis című könyvében, amely valójában egy hadi napló, érdekesen írt a Perzsia királya, Artaxerxes elleni háborúból (Kr. e. 401) visszatérő 10.000 főt számláló vert görög zsoldos hadsereg útját ellenséges országokon, főleg Kisázsián keresztül vezette. Írja, hogy a sereg Trapezung felé haladtában egy folyóhoz ért, mely a macarok és a szkiták tartományai között a határ volt. 

Bíró József: A magyarság szabír-onogur eredete 8. rész

A szabírok ősiségével foglalkozó munkáimban bővebben bemutattam Padányi szabírokra vonatkozó megjegyzéseit.

Bíró József: A MAGYARSÁG SZABIR-ONOGUR EREDETE 7...rész

Az Atilla halála utáni és Árpád honvisszafoglalása közötti időszak történelmi tényeinek feltárása rendkívül fontos a magyar őstörténelem szempontjából, mert a finnugorisztika ezt az időszakot szinte kizárja a magyar történelemből. A magyar honalapítást Szent István királyunkkal kezdi, mintha nem is létezett volna Árpád, Szent István király ükapja, Taksony fejedelem nagyapja, Géza fejedelem dédapja a honvisszafoglaló, az igazi honalapító.

Elment... Kiszely István (1932-2012)


Elhunyt dr. Kiszely István antropológus
(1932-2012)

Mindszenty József, a rejtett államfõ

Mindszenty József a magyar közjog értelmében egyfajta ideiglenes, rendkívüli államfõ volt, jogkörével azonban 1946 után ténylegesen nem élhetett, de korábban tett ilyen értelmû lépéseket, és hercegprímási jogairól soha nem mondott le - –mondta a Demokratának Pánczél Hegedûs János történész.

A hűség, mint legfontosabb erkölcs (Kocsis István nyomán)

Azonnal az írás elején tisztáznom kell, hogy nem a házastársi, de még csak nem is a barátok közöttiről hűségről lesz szó. Úgy gondolom ennél több az, amit ez az egyetlen szó jelent. Abban az esetben, ha valamely társadalom szakrálisnak nevezi magát, nem árt, ha néhány dolgot tudomásul vesz. Ilyen, és egyben ez a legfontosabb, a hűség. Na, nem a hatalomhoz való feltétlen ragaszkodásra gondolok, hanem az Istenhez való ragaszkodásra. Ez a szakrális társadalom alapja. E nélkül nem beszélhetünk normális, ember-ember közötti viszonyról sem. Az olyan rendszerekben, ahol nem működik az Isten iránti hűség, ott csak az ember, ember-által művelt kizsákmányolása történhet meg.

Bíró József: A MAGYARSÁG SZABIR-ONOGUR EREDETE 6..rész

 EURÓPAI  HUNOK  

A fehér-hunokkal (eftaliták) egy időben játszódik le a fekete hunok (a későbbi európai hunok) történelme. Atilla, a hunok királya a hatalmas hun birodalom és egyúttal a magyar történelem legkiemelkedőbb alakja.

Feltárások a Kelenföld–Tárnok vasútvonalon

Jelenleg is folyik a Budapesti Történeti Múzeumban azoknak a leleteknek a feldolgozása, amelyek idén télen és tavasszal kerültek elő Budapest-Tárnok vasútvonal felújításához kapcsolódó feltárások során. A Kelenföld – Tárnok vasútvonal átépítésével, korszerűsítésével járó tervezett földmunkálatok több régészeti lelőhelyet is érintettek a főváros XI. és XXII. kerületében.

Bíró József: A MAGYARSÁG SZABIR-ONOGUR EREDETE 5.rész

Az ókori onogurok című fejezet végén odáig jutottunk, hogy Kr. u. a III. évszázadban a hunokat szem elől veszítették a kínai évkönyvek írói - akiket ők ting-lingnek neveztek. Egy csoportjuk délnyugat Ázsiába ment, őket fehér-hunoknak nevezték el (eftaliták), más csoportjuk Európa láthatárán tűnt fel, őket fekete, vagy európai hunoknak, de onoguroknak is jelölik a történelmi források.

Bíró József: A MAGYARSÁG SZABIR-ONOGUR EREDETE 3.rész

A szabir-magyarok őstörténete című könyvemben részletesen foglalkoztam azzal, hogy a földművelést a subar (szabir) őseink alakították ki, jó termőföldek után kutatva – főleg a folyók völgyében – eljutottak az Indus folyó partjára is. Az itt kialakult felettéb híres Mohenjo Daro és Harappa kultúrákban fedezhetők fel a szabirok nyomai. De mielőtt még e kultúrák bemutatására térnék, lássuk röviden India ős-múltját.

Oldalak

X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1